Ditzo inboedelverzekering

Altijd goed verzekerd

Geen onderverzekering

Aanvullende dekkingen

Uitgebreide basisverzekering

Lage premie

Ditzo inboedelverzekering

Het verzekeren van spullen in de woning tegen diefstal of beschadiging is zeker verstandig. Met een Ditzo inboedelverzekering wordt zekerheid geboden indien er zich een situatie voordoet, waarbij er schade aan de inboedel ontstaat. Een ongeluk zit in een klein hoekje en of er nu grote schade ontstaat of dat er sprake is van een lichte beschadiging, er kan altijd gerekend worden op de dekking die de Ditzo inboedelverzekering te bieden heeft. Indien er sprake is van een werkruimte aan huis, dan geldt dat de inboedel daarvan eveneens meeverzekerd is. Zonder dat daar extra kosten voor betaald hoeven te worden.

Basisdekking Ditzo inboedelverzekering

De Ditzo inboedelverzekering biedt in de basis dekking voor schade die onvoorzien en plotseling aan de inboedel is ontstaan. Ook diefstal van spullen uit de woning door een inbraak of insluiping vallen onder de basisdekking. Er kan tevens voor een buitenhuisdekking worden gekozen, waarbij sieraden en bijzondere voorwerpen verzekerd zijn. Deze dekking is geldig in Nederland en ook van toepassing als je onderweg spullen koopt.

Er wordt een keuze geboden voor een basisdekking of een allrisk dekking. Het uitgangspunt van de Ditzo inboedelverzekering is dat er altijd op basis van de nieuwwaarde van de spullen een vergoeding volgt, waarop enkele uitzonderingen van toepassing zijn. Er wordt geen nieuwwaarde uitgekeerd indien het mogelijk is om spullen te herstellen of als het gebruik en het uiterlijk niet minder zijn geworden door de onvoorziene gebeurtenis. Indien goederen door ouderdom of slijtage weinig waarde meer vertegenwoordigen, dan wordt niet de nieuwwaarde maar de dagwaarde vergoed.

Onvoorziene gebeurtenissen

Er zijn meerdere onvoorziene gebeurtenissen die tot schade aan de inboedel kunnen leiden. Bij de allrisk dekking van de Ditzo inboedelverzekering is alle schade aan spullen verzekerd die door onvoorziene en onverwachte gebeurtenissen ontstaan.

Aanvullende dekking

Bij het afsluiten van een Ditzo inboedelverzekering wordt de keuze uit diverse dekkingen geboden die een aanvulling zijn. Glas valt namelijk niet onder de inboedelverzekering, maar kan wel via een aparte dekking worden meeverzekerd. Bij breuk van ramen in de woning wordt dekking geboden voor vervanging en van het treffen van noodzakelijke voorzieningen.

Een aanvullende dekking kan ook gekozen worden voor sieraden. Dat is mogelijk tot een bedrag van 5.000 euro. Aangezien een bedrag van 2.000 euro standaard al is meeverzekerd, hoeft deze aanvullende dekking alleen gekozen te worden indien de sieraden het verzekerde standaardbedrag overschrijden. Er kunnen ook bijzondere bezittingen in het huis aanwezig zijn en deze kunnen tot 20.000 euro worden meeverzekerd voor diefstal en beschadiging. De extra dekking heeft betrekking op een bedrag van 5.000 euro. Standaard is namelijk al 15.000 euro verzekerd. Tot slot kan voor de buitenhuisdekking gekozen worden, waarbij diefstal en verlies van waardevolle spullen buiten het woonhuis zijn verzekerd.

De premie van de Ditzo inboedelverzekering kan via de rekenmodule gelijk online worden berekend. Er is bij de berekening van de premie van de verzekering geen berekening van de inboedelwaarde nodig. Het verzekerd bedrag zal altijd voldoende zijn.

Beoordeling van onze klanten

Reisverzekering online

Aegon-Reis
★★★☆☆
Aegon biedt bij de Reisverzekering Online de mogelijkheid om zelf de hoogte van het eigen risico te bepalen. Indien er sprake is van een reisverzekering binnen het Woon&Vrije Tijdpakket dan wordt er geen eigen risico gehanteerd. De verzekerde kan bij het online afsluiten van een Aegon reisverzekering de keuze maken om het eigen risico te bepalen op een bedrag tussen 0 euro en 200 euro. De premie van de Aegon reisverzekering kan gelijk online worden vastgesteld en de polis kan meteen worden afgesloten.... ”
- Michael Helmerst

Details van de ANWB doorlopende reisverzekering

Anwb-reis
★★★★★
Basisdekking De ANWB doorlopende reisverzekering biedt standaard een dekking met hulpverlening via de ANWB Alarmcentrale. Ook kan er medische advies worden verkregen van de ANWB Reisdokter en worden de kosten vergoed van een medisch noodzakelijke terugreis naar Nederland. Onvoorziene kosten in verband met calamiteiten kunnen voor een vergoeding in aanmerking komen net als de kosten voor vervangend verblijf voor een periode van maximaal dertig dagen. De aansprakelijkheid met betrekking tot het vakantieverblijf biedt een vergoeding van maximaal 450 euro en er wordt gratis hulpverlening geboden. Aanvullende verzekeringen en dekkingen Bij het afsluiten van een ANWB doorlopende reisverzekering kunnen er aanvullende dekkingen aan toegevoegd worden net als aanvullende verzekeringen. Er is een aanvulling mogelijk op het gebied van ongevallen, reisrechtsbijstand, wintersport, geld, annulering, medische kosten en sportuitrusting. De aanvullende dekking voor hobby- en sportuitrusting en geld biedt een maximale vergoeding van 1.500 euro per reisgezelschap met een maximaal bedrag van 300 euro voor de gelddekking. Bij de aanvullende bagagedekking kan er een keuze worden gemaakt tussen geen eigen risico of een eigen risico van 50 euro. De annuleringsverzekering biedt per reis en per verzekerd persoon een maximale vergoeding van 1.500 euro en een maximaal bedrag per jaar van 6.000 euro. Naast de standaard annuleringsverzekering kan er ook gekozen worden voor de luxe doorlopende annuleringsverzekering. Met deze dekking worden alle annuleringskosten vergoed. De hoogste verzekerde bedragen per verzekerde per reis bedraagt 3.000 euro en op jaarbasis 12.000 euro. Conclusie Er kan met de ANWB doorlopende reisverzekering altijd een beroep worden gedaan op de ANWB Reisdokter en ANWB alarmcentrale. Gratis meeverzekering voor kinderen tot vijf jaar wordt standaard aangeboden. De maximale aaneengesloten reisduur bedraagt zestig dagen en per persoon per vakantie geldt een bagagedekking van 3.000 euro.”
- Dennis Wou

Standaard dekking

Achmea-reis
★★★★☆
“De Centraal Beheer doorlopende reisverzekering biedt onder meer een standaard dekking voor bagage tot een bedrag van 2.500 euro per verzekerde. Er gelden diverse maxima ten aanzien van brillen, fietsen en sieraden tot een bedrag van 200 euro per verzekerde. Voor surfplanken geldt weer een maximale vergoeding van maximaal 800 euro voor alle verzekerden van het reisgezelschap en elektronische apparatuur kent een maximale vergoeding van 1.250 euro. Persoonlijke hulpverlening hoort eveneens tot de standaard dekking en kinderen zijn gratis meeverzekerd als de leeftijd van 5 jaar nog niet is bereikt. Ook ongevallen zijn verzekerd tot een bedrag van 50.000 euro bij blijvende invaliditeit en van 5.000 euro bij overlijden.”
- Florine Veldman