Ditzo reisverzekering

Eigen keuze dekkingen

Standaarddekking medische kosten

Schademelding online

Geen poliskosten

Tolk service

Ditzo reisverzekering

De Ditzo reisverzekering biedt een doorlopende dekking voor elke reis of vakantie gedurende 365 dagen per jaar. Deze Ditzo reisverzekering biedt overigens naast vakantiedekking ook een dekking voor zakelijke uitstapjes. En dat allemaal tegen een zeer voordelige premie en een uitgebreide dekking, zoals een vergoeding voor geneeskundige kosten in het buitenland. Dat is belangrijk, want de zorgverzekering voorziet lang niet altijd in een dekking van de gemaakte kosten.

Inhoud van de dekking

De doorlopende Ditzo reisverzekering kent een uitgebreide dekking en vergoedt de financiële schade voor onder meer ziekenhuisopname, medicijnen en eventuele verblijfskosten of vergoeding voor terugkeer van de verzekerde en reisgenoten. Er kan door de verzekerde een keuze worden gemaakt uit verschillende dekkingen bij het afsluiten van de doorlopende Ditzo reisverzekering. Er is een optie voor bagagedekking, maar ook kan er een keuze worden gemaakt voor een wintersport dekking of dekking voor gevaarlijke sporten. Daarnaast wordt er een werelddekking geboden en kan er ook van de optie van annulering gebruik worden gemaakt.

In zes stappen verzekerd

Iedereen kan de doorlopende Ditzo reisverzekering in zes snelle stappen online afsluiten. Bestaande klanten kunnen meteen inloggen en anders wordt eerst naar de persoonlijke situatie gevraagd. Vervolgens wordt de premie van de doorlopende Ditzo reisverzekering online beschikbaar gesteld en na het invullen van het adres en het fiat geven kan na de rekening te zijn opgemaakt de Ditzo reisverzekering ingaan. Extra korting op de premie kan verkregen worden als de verzekerde schadevrije jaren heeft opgebouwd met het autorijden.

Beoordelingen van onze klanten

Reisverzekering online

Aegon-Reis
★★★☆☆
Aegon biedt bij de Reisverzekering Online de mogelijkheid om zelf de hoogte van het eigen risico te bepalen. Indien er sprake is van een reisverzekering binnen het Woon&Vrije Tijdpakket dan wordt er geen eigen risico gehanteerd. De verzekerde kan bij het online afsluiten van een Aegon reisverzekering de keuze maken om het eigen risico te bepalen op een bedrag tussen 0 euro en 200 euro. De premie van de Aegon reisverzekering kan gelijk online worden vastgesteld en de polis kan meteen worden afgesloten.... ”
- Michael Helmerst

Details van de ANWB doorlopende reisverzekering

Anwb-reis
★★★★★
Basisdekking De ANWB doorlopende reisverzekering biedt standaard een dekking met hulpverlening via de ANWB Alarmcentrale. Ook kan er medische advies worden verkregen van de ANWB Reisdokter en worden de kosten vergoed van een medisch noodzakelijke terugreis naar Nederland. Onvoorziene kosten in verband met calamiteiten kunnen voor een vergoeding in aanmerking komen net als de kosten voor vervangend verblijf voor een periode van maximaal dertig dagen. De aansprakelijkheid met betrekking tot het vakantieverblijf biedt een vergoeding van maximaal 450 euro en er wordt gratis hulpverlening geboden. Aanvullende verzekeringen en dekkingen Bij het afsluiten van een ANWB doorlopende reisverzekering kunnen er aanvullende dekkingen aan toegevoegd worden net als aanvullende verzekeringen. Er is een aanvulling mogelijk op het gebied van ongevallen, reisrechtsbijstand, wintersport, geld, annulering, medische kosten en sportuitrusting. De aanvullende dekking voor hobby- en sportuitrusting en geld biedt een maximale vergoeding van 1.500 euro per reisgezelschap met een maximaal bedrag van 300 euro voor de gelddekking. Bij de aanvullende bagagedekking kan er een keuze worden gemaakt tussen geen eigen risico of een eigen risico van 50 euro. De annuleringsverzekering biedt per reis en per verzekerd persoon een maximale vergoeding van 1.500 euro en een maximaal bedrag per jaar van 6.000 euro. Naast de standaard annuleringsverzekering kan er ook gekozen worden voor de luxe doorlopende annuleringsverzekering. Met deze dekking worden alle annuleringskosten vergoed. De hoogste verzekerde bedragen per verzekerde per reis bedraagt 3.000 euro en op jaarbasis 12.000 euro. Conclusie Er kan met de ANWB doorlopende reisverzekering altijd een beroep worden gedaan op de ANWB Reisdokter en ANWB alarmcentrale. Gratis meeverzekering voor kinderen tot vijf jaar wordt standaard aangeboden. De maximale aaneengesloten reisduur bedraagt zestig dagen en per persoon per vakantie geldt een bagagedekking van 3.000 euro.”
- Dennis Wou

Standaard dekking

Achmea-reis
★★★★☆
“De Centraal Beheer doorlopende reisverzekering biedt onder meer een standaard dekking voor bagage tot een bedrag van 2.500 euro per verzekerde. Er gelden diverse maxima ten aanzien van brillen, fietsen en sieraden tot een bedrag van 200 euro per verzekerde. Voor surfplanken geldt weer een maximale vergoeding van maximaal 800 euro voor alle verzekerden van het reisgezelschap en elektronische apparatuur kent een maximale vergoeding van 1.250 euro. Persoonlijke hulpverlening hoort eveneens tot de standaard dekking en kinderen zijn gratis meeverzekerd als de leeftijd van 5 jaar nog niet is bereikt. Ook ongevallen zijn verzekerd tot een bedrag van 50.000 euro bij blijvende invaliditeit en van 5.000 euro bij overlijden.”
- Florine Veldman