OHRA woonverzekering

OHRA woonverzekering

De OHRA woonverzekering voor de inboedel van uw woning biedt een aantal voordelen. In de eerste plaats worden uw bezittingen in uw huis tegen schade verzekerd, waarbij de schade veroorzaakt kan zijn door bijvoorbeeld brand of diefstal. De OHRA woonverzekering voor uw inboedel dekt dus de schade aan onder meer meubels, maar ook aan gordijnen en de televisie. Het voordeel is dat u gebruik kunt maken van de waardegarantie.

Kenmerken woonverzekering

Een van de kenmerken is dat er geen sprake is van een standaard eigen risico, Dat kan wel het geval zijn als u in een grote stad of middelgrote plaats woont. Er kan dan een eigen risico van toepassing zijn bij inbraakschade en bij diefstal. Hebt u inbraakpreventie toegepast, dan vervalt het eigen risico weer. U kunt bovendien van een aantrekkelijke korting op de premie van de verzekering profiteren als er sprake is van inbraakpreventie. U dient dan wel in het bezit te zijn van een certificaat van bijvoorbeeld Stichting Borg, Initial Varel Security of van de Stichting Slotencertificaat. Een Keurmerk Veilig Wonen, die door de politie van uw woonregio is afgegeven volstaat eveneens.

Garantie tegen onderverzekering

Bij de woonverzekering kunt u als u aan de voorwaarden voldoet gebruikmaken van de waardegarantie. Dat betekent dat u een garantie krijgt tegen onderverzekering. U dient dan wel de gegevens juist door te geven op basis waarvan de premie wordt berekend. Ook moet u om onderverzekering te voorkomen wijzigingen, die van invloed zijn op de premie en het verzekerde risico tijdig doorgeven. De voorwaarden voor de waardegarantie staan in de polis beschreven.

Kenmerken woonverzekering

Een van de kenmerken is dat er geen sprake is van een standaard eigen risico, Dat kan wel het geval zijn als u in een grote stad of middelgrote plaats woont. Er kan dan een eigen risico van toepassing zijn bij inbraakschade en bij diefstal. Hebt u inbraakpreventie toegepast, dan vervalt het eigen risico weer. U kunt bovendien van een aantrekkelijke korting op de premie van de verzekering profiteren als er sprake is van inbraakpreventie. U dient dan wel in het bezit te zijn van een certificaat van bijvoorbeeld Stichting Borg, Initial Varel Security of van de Stichting Slotencertificaat. Een Keurmerk Veilig Wonen, die door de politie van uw woonregio is afgegeven volstaat eveneens.

Pakketkorting bij OHRA

Besluit u om naast deze polis ook andere verzekeringen af te sluiten bij OHRA, dan kunt u in aanmerking komen voor een pakketkorting. De korting voor het afsluiten van meerdere verzekeringen is al van toepassing als er sprake is van drie verzekeringen. Overigens kunt u eenvoudig overstappen, want de opzegging van bestaande verzekeringen wordt door OHRA geregeld.