Univé inboedelverzekering

Univé inboedelverzekering

U staat er wellicht niet altijd bij stil, maar uw inboedel is heel wat waard. De emotionele waarde kan helaas niet verzekerd worden, maar met de Univé inboedelverzekering hebt u wel de mogelijkheid om de financiële waarde van de goederen in uw woning zo optimaal mogelijk te verzekeren. Deze verzekeraar biedt u op het gebied van inboedelverzekeringen twee keuzemogelijkheden, namelijk de Super inboedelpolis en de Superieur inboedelpolis. Schade aan de inboedel van uw woning als gevolg van inbraak, storm, diefstal of brand is hiermee prima verzekerd. Het is overigens mogelijk om kostbare goederen aanvullend te verzekeren.

Super en Superieur

De Super polis heeft betrekking op een standaard verzekering voor inboedels, waarmee een uitgebreide dekking kan worden verkregen voor schade door storm, diefstal of inbraak. Ook schade als gevolg van rook of roet valt net als schade door hagel of sneeuwval onder de reikwijdte van deze dekkingsvariant. De Superieur polis is nog uitgebreider en is dan ook de meest complete verzekering voor inboedels. Vrijwel elke schade, die aan uw inboedel zal kunnen ontstaan, valt onder de dekking van deze verzekering. Bewuste roekeloosheid of een gebrek aan onderhoud zijn daarbij wel uitgesloten. Het voordeel van beide inboedelverzekeringen is, dat er geen sprake is van een onderverzekering, omdat de polis niet gebaseerd wordt op een verzekerd bedrag, zoals bij vele andere verzekeraars wel het geval is.

Aanvullende dekking

Als u over kostbare apparatuur of dure sieraden beschikt, dan kan het verstandig zijn om de mogelijkheid van het afsluiten van een aanvulling op de inboedelpolis te overwegen. Voor kostbaarheden is normaal gesproken namelijk een standaard bedrag van toepassing en dat is niet altijd toereikend voor sieraden of kostbare apparatuur, die zich in de woning bevinden.

Beoordeling van onze klanten

Reisverzekering online

Aegon-Reis
★★★☆☆
Aegon biedt bij de Reisverzekering Online de mogelijkheid om zelf de hoogte van het eigen risico te bepalen. Indien er sprake is van een reisverzekering binnen het Woon&Vrije Tijdpakket dan wordt er geen eigen risico gehanteerd. De verzekerde kan bij het online afsluiten van een Aegon reisverzekering de keuze maken om het eigen risico te bepalen op een bedrag tussen 0 euro en 200 euro. De premie van de Aegon reisverzekering kan gelijk online worden vastgesteld en de polis kan meteen worden afgesloten.... ”
- Michael Helmerst

Details van de ANWB doorlopende reisverzekering

Anwb-reis
★★★★★
Basisdekking De ANWB doorlopende reisverzekering biedt standaard een dekking met hulpverlening via de ANWB Alarmcentrale. Ook kan er medische advies worden verkregen van de ANWB Reisdokter en worden de kosten vergoed van een medisch noodzakelijke terugreis naar Nederland. Onvoorziene kosten in verband met calamiteiten kunnen voor een vergoeding in aanmerking komen net als de kosten voor vervangend verblijf voor een periode van maximaal dertig dagen. De aansprakelijkheid met betrekking tot het vakantieverblijf biedt een vergoeding van maximaal 450 euro en er wordt gratis hulpverlening geboden. Aanvullende verzekeringen en dekkingen Bij het afsluiten van een ANWB doorlopende reisverzekering kunnen er aanvullende dekkingen aan toegevoegd worden net als aanvullende verzekeringen. Er is een aanvulling mogelijk op het gebied van ongevallen, reisrechtsbijstand, wintersport, geld, annulering, medische kosten en sportuitrusting. De aanvullende dekking voor hobby- en sportuitrusting en geld biedt een maximale vergoeding van 1.500 euro per reisgezelschap met een maximaal bedrag van 300 euro voor de gelddekking. Bij de aanvullende bagagedekking kan er een keuze worden gemaakt tussen geen eigen risico of een eigen risico van 50 euro. De annuleringsverzekering biedt per reis en per verzekerd persoon een maximale vergoeding van 1.500 euro en een maximaal bedrag per jaar van 6.000 euro. Naast de standaard annuleringsverzekering kan er ook gekozen worden voor de luxe doorlopende annuleringsverzekering. Met deze dekking worden alle annuleringskosten vergoed. De hoogste verzekerde bedragen per verzekerde per reis bedraagt 3.000 euro en op jaarbasis 12.000 euro. Conclusie Er kan met de ANWB doorlopende reisverzekering altijd een beroep worden gedaan op de ANWB Reisdokter en ANWB alarmcentrale. Gratis meeverzekering voor kinderen tot vijf jaar wordt standaard aangeboden. De maximale aaneengesloten reisduur bedraagt zestig dagen en per persoon per vakantie geldt een bagagedekking van 3.000 euro.”
- Dennis Wou

Standaard dekking

Achmea-reis
★★★★☆
“De Centraal Beheer doorlopende reisverzekering biedt onder meer een standaard dekking voor bagage tot een bedrag van 2.500 euro per verzekerde. Er gelden diverse maxima ten aanzien van brillen, fietsen en sieraden tot een bedrag van 200 euro per verzekerde. Voor surfplanken geldt weer een maximale vergoeding van maximaal 800 euro voor alle verzekerden van het reisgezelschap en elektronische apparatuur kent een maximale vergoeding van 1.250 euro. Persoonlijke hulpverlening hoort eveneens tot de standaard dekking en kinderen zijn gratis meeverzekerd als de leeftijd van 5 jaar nog niet is bereikt. Ook ongevallen zijn verzekerd tot een bedrag van 50.000 euro bij blijvende invaliditeit en van 5.000 euro bij overlijden.”
- Florine Veldman