Univé scooterverzekering

Univé scooterverzekering

De Univé scooterverzekering is geschikt voor elke scootereigenaar met de mogelijkheid om voor de verplichte basisdekking te kiezen of en uitgebreidere variant af te sluiten. Bij het afsluiten van een Univé scooterverzekering is er naast de keuze uit meerdere dekkingen ook nog eens het voor van een lage premie en de mogelijkheid tot premiekorting. De scooterverzekering van Univé kan online worden afgesloten voor alle soorten snorfietsen, scooters en bromfietsen.

Dekking Univé scooterverzekering

De dekking van de polis Univé scooterverzekering kunt u zelf bepalen, waarbij wel gemeld dient te worden dat de WA polis voor scooters uiteraard verplicht is. Bij elk type dekking wordt overigens een ongevallen opzittende verzekering gratis verstrekt. Ook kan er gelijk geprofiteerd worden van een vijftig procent no-claimkorting. Deze no-claimkorting kan zelfs verder stijgen tot vijfenzeventig procent. Bestaande schadevrije jaren kunnen worden meegenomen als er een scooterverzekering Univé wordt afgesloten. Naast de WA polis kunt u ervoor kiezen om de scooter te verzekeren met een beperkt casco dekking of een allrisk dekking. Daarmee wordt ook tegemoet gekomen aan de dekking voor schade aan de eigen scooter.

Voordelen scooterverzekering

Met de Univé scooter polis kan elke verzekerde met een veilig gevoel de weg opgaan, waarbij er van het voordeel van een snelle afhandeling van schade kan worden geprofiteerd. Een ander voordeel van de Univé scooter polis is dat er geen sprake is van een eigen risico indien er sprake is van schade die aan derden is toegedaan. Bereken de premie online en sluit de polis vandaag nog af.

Beoordeling van onze klanten

Reisverzekering online

Aegon-Reis
★★★☆☆
Aegon biedt bij de Reisverzekering Online de mogelijkheid om zelf de hoogte van het eigen risico te bepalen. Indien er sprake is van een reisverzekering binnen het Woon&Vrije Tijdpakket dan wordt er geen eigen risico gehanteerd. De verzekerde kan bij het online afsluiten van een Aegon reisverzekering de keuze maken om het eigen risico te bepalen op een bedrag tussen 0 euro en 200 euro. De premie van de Aegon reisverzekering kan gelijk online worden vastgesteld en de polis kan meteen worden afgesloten.... ”
- Michael Helmerst

Details van de ANWB doorlopende reisverzekering

Anwb-reis
★★★★★
Basisdekking De ANWB doorlopende reisverzekering biedt standaard een dekking met hulpverlening via de ANWB Alarmcentrale. Ook kan er medische advies worden verkregen van de ANWB Reisdokter en worden de kosten vergoed van een medisch noodzakelijke terugreis naar Nederland. Onvoorziene kosten in verband met calamiteiten kunnen voor een vergoeding in aanmerking komen net als de kosten voor vervangend verblijf voor een periode van maximaal dertig dagen. De aansprakelijkheid met betrekking tot het vakantieverblijf biedt een vergoeding van maximaal 450 euro en er wordt gratis hulpverlening geboden. Aanvullende verzekeringen en dekkingen Bij het afsluiten van een ANWB doorlopende reisverzekering kunnen er aanvullende dekkingen aan toegevoegd worden net als aanvullende verzekeringen. Er is een aanvulling mogelijk op het gebied van ongevallen, reisrechtsbijstand, wintersport, geld, annulering, medische kosten en sportuitrusting. De aanvullende dekking voor hobby- en sportuitrusting en geld biedt een maximale vergoeding van 1.500 euro per reisgezelschap met een maximaal bedrag van 300 euro voor de gelddekking. Bij de aanvullende bagagedekking kan er een keuze worden gemaakt tussen geen eigen risico of een eigen risico van 50 euro. De annuleringsverzekering biedt per reis en per verzekerd persoon een maximale vergoeding van 1.500 euro en een maximaal bedrag per jaar van 6.000 euro. Naast de standaard annuleringsverzekering kan er ook gekozen worden voor de luxe doorlopende annuleringsverzekering. Met deze dekking worden alle annuleringskosten vergoed. De hoogste verzekerde bedragen per verzekerde per reis bedraagt 3.000 euro en op jaarbasis 12.000 euro. Conclusie Er kan met de ANWB doorlopende reisverzekering altijd een beroep worden gedaan op de ANWB Reisdokter en ANWB alarmcentrale. Gratis meeverzekering voor kinderen tot vijf jaar wordt standaard aangeboden. De maximale aaneengesloten reisduur bedraagt zestig dagen en per persoon per vakantie geldt een bagagedekking van 3.000 euro.”
- Dennis Wou

Standaard dekking

Achmea-reis
★★★★☆
“De Centraal Beheer doorlopende reisverzekering biedt onder meer een standaard dekking voor bagage tot een bedrag van 2.500 euro per verzekerde. Er gelden diverse maxima ten aanzien van brillen, fietsen en sieraden tot een bedrag van 200 euro per verzekerde. Voor surfplanken geldt weer een maximale vergoeding van maximaal 800 euro voor alle verzekerden van het reisgezelschap en elektronische apparatuur kent een maximale vergoeding van 1.250 euro. Persoonlijke hulpverlening hoort eveneens tot de standaard dekking en kinderen zijn gratis meeverzekerd als de leeftijd van 5 jaar nog niet is bereikt. Ook ongevallen zijn verzekerd tot een bedrag van 50.000 euro bij blijvende invaliditeit en van 5.000 euro bij overlijden.”
- Florine Veldman