Unive WA verzekering

Univé WA verzekering

De Unive WA verzekering is feitelijk een aansprakelijkheidsverzekering, maar in de volksmond wordt nog altijd de term WA verzekering gebruikt. De aansprakelijkheidsverzekering is geen wettelijk verplichte polis, zoals dat bijvoorbeeld in het geval van het in bezit hebben van een auto wel verplicht is. De aansprakelijkheid voor uiteenlopende risico’s kan worden verzekerd, zoals het per ongeluk schade toebrengen aan een meubelstuk bij de buren of als een kind van de verzekerde met de bal een raam kapot schiet. Het hele gezin kan op een eenvoudige manier profiteren van de voordelen van de Unive WA verzekering.

Aansprakelijkheid verzekeren

Het is zeker verstandig om de aansprakelijkheid als persoon te verzekeren. Ondanks dat het niet verplicht is om de aansprakelijkheid te verzekeren, wordt dat namelijk wel aangeraden. Met de Unive WA verzekering kan het hele gezin verzekerd worden en de dekking is eveneens van toepassing op huisdieren. Ook huisdieren kunnen namelijk bij een ander per abuis schade aanrichten en dan is het prettig te weten verzekerd te zijn voor de financiële gevolgen. De bedragen kunnen bij het ontstaan van schade tot grote hoogte oplopen en met een aansprakelijkheidsverzekering is deze schade gedekt.

De Unive aansprakelijkheidsverzekering biedt een uitgebreide dekking en kent het voordeel van een lage premie in combinatie met een prima service. De verzekering biedt dekking tot een bedrag van 2.500.000 euro zonder dat er sprake is van een eigen risico. De verzekerde hoeft dan ook bij een aansprakelijkheidstelling zelf geen kosten te dragen. Bovendien is de dekking over de hele wereld geldig en is de aansprakelijkheidsverzekering ook van toepassing tijdens vakanties of reizen. Nog een ander voordeel is dat de tweede woning van de verzekerde via de polis automatisch meeverzekerd kan worden zonder extra premie.

Korting bij meerdere verzekeringen

Indien de Unive WA verzekering gecombineerd wordt met andere verzekeringen, dan kan er een korting worden verstrekt. Het gaat dan om een korting die verstrekt wordt als er meerdere schadeverzekeringen bij deze verzekeraar worden afgesloten.

Aansprakelijkheidsverzekering afsluiten

Om te voorkomen dat er zich nadelige financiële gevolgen voordoen als gevolg van een aansprakelijkheidsstelling, is het aan te raden om gelijk een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Dat kan bij Unive online geregeld worden nadat de premie voor de polis duidelijk is geworden.

Bij het invullen van de premieberekening wordt naar een aantal gegevens gevraagd. Zo dient de gezinssamenstelling ingevuld te worden en is het mogelijk om als enkel persoon de verzekering af te sluiten, maar ook samen met een partner, alleen met kinderen of met een partner en kinderen.

In slechts vier stappen is het al mogelijk om de aansprakelijkheidsverzekering bij Unive af te sluiten. De premie wordt meteen zichtbaar en de polis kan online worden afgesloten, waarbij er sprake is van een verzekering die dekking biedt voor lichamelijke of materiële schade die door verzekerde, gezinslid of huisdier bij een derde wordt veroorzaakt. Er kan ook vermeld worden of er sprake is van een collectieve verzekering, waarbij korting verkregen kan worden.

Beoordeling van onze klanten

Reisverzekering online

Aegon-Reis
★★★☆☆
Aegon biedt bij de Reisverzekering Online de mogelijkheid om zelf de hoogte van het eigen risico te bepalen. Indien er sprake is van een reisverzekering binnen het Woon&Vrije Tijdpakket dan wordt er geen eigen risico gehanteerd. De verzekerde kan bij het online afsluiten van een Aegon reisverzekering de keuze maken om het eigen risico te bepalen op een bedrag tussen 0 euro en 200 euro. De premie van de Aegon reisverzekering kan gelijk online worden vastgesteld en de polis kan meteen worden afgesloten.... ”
- Michael Helmerst

Details van de ANWB doorlopende reisverzekering

Anwb-reis
★★★★★
Basisdekking De ANWB doorlopende reisverzekering biedt standaard een dekking met hulpverlening via de ANWB Alarmcentrale. Ook kan er medische advies worden verkregen van de ANWB Reisdokter en worden de kosten vergoed van een medisch noodzakelijke terugreis naar Nederland. Onvoorziene kosten in verband met calamiteiten kunnen voor een vergoeding in aanmerking komen net als de kosten voor vervangend verblijf voor een periode van maximaal dertig dagen. De aansprakelijkheid met betrekking tot het vakantieverblijf biedt een vergoeding van maximaal 450 euro en er wordt gratis hulpverlening geboden. Aanvullende verzekeringen en dekkingen Bij het afsluiten van een ANWB doorlopende reisverzekering kunnen er aanvullende dekkingen aan toegevoegd worden net als aanvullende verzekeringen. Er is een aanvulling mogelijk op het gebied van ongevallen, reisrechtsbijstand, wintersport, geld, annulering, medische kosten en sportuitrusting. De aanvullende dekking voor hobby- en sportuitrusting en geld biedt een maximale vergoeding van 1.500 euro per reisgezelschap met een maximaal bedrag van 300 euro voor de gelddekking. Bij de aanvullende bagagedekking kan er een keuze worden gemaakt tussen geen eigen risico of een eigen risico van 50 euro. De annuleringsverzekering biedt per reis en per verzekerd persoon een maximale vergoeding van 1.500 euro en een maximaal bedrag per jaar van 6.000 euro. Naast de standaard annuleringsverzekering kan er ook gekozen worden voor de luxe doorlopende annuleringsverzekering. Met deze dekking worden alle annuleringskosten vergoed. De hoogste verzekerde bedragen per verzekerde per reis bedraagt 3.000 euro en op jaarbasis 12.000 euro. Conclusie Er kan met de ANWB doorlopende reisverzekering altijd een beroep worden gedaan op de ANWB Reisdokter en ANWB alarmcentrale. Gratis meeverzekering voor kinderen tot vijf jaar wordt standaard aangeboden. De maximale aaneengesloten reisduur bedraagt zestig dagen en per persoon per vakantie geldt een bagagedekking van 3.000 euro.”
- Dennis Wou

Standaard dekking

Achmea-reis
★★★★☆
“De Centraal Beheer doorlopende reisverzekering biedt onder meer een standaard dekking voor bagage tot een bedrag van 2.500 euro per verzekerde. Er gelden diverse maxima ten aanzien van brillen, fietsen en sieraden tot een bedrag van 200 euro per verzekerde. Voor surfplanken geldt weer een maximale vergoeding van maximaal 800 euro voor alle verzekerden van het reisgezelschap en elektronische apparatuur kent een maximale vergoeding van 1.250 euro. Persoonlijke hulpverlening hoort eveneens tot de standaard dekking en kinderen zijn gratis meeverzekerd als de leeftijd van 5 jaar nog niet is bereikt. Ook ongevallen zijn verzekerd tot een bedrag van 50.000 euro bij blijvende invaliditeit en van 5.000 euro bij overlijden.”
- Florine Veldman