Univé zorgverzekering

Univé zorgverzekering

De Univé zorgverzekering bestaat uit het basispakket met de optie om zelf een uitgebreide dekking van de zorgpolis samen te stellen. Er kan direct al een keuze worden gemaakt uit twee basispakketten, namelijk uit de Zorg Geregeld Polis en uit de Zorg Vrij Polis. Wie de voorkeur geeft aan gemak in combinatie met een lage premie wordt aangeraden om voor de Zorg Geregeld Polis te kiezen en wie meer waarde hecht aan een vrije keuze voor wat betreft de arts en het ziekenhuis is het beste uit met de Zorg Vrij Polis. Op de website van deze verzekeraar wordt uitgebreider ingegaan op de verschillen tussen deze twee basisverzekeringen.

Aanvullende verzekering

Met betrekking tot de aanvullende Univé zorgverzekering kan er tussen twee opties worden gekozen. Er is een module Extra Zorg polis beschikbaar in drie varianten, namelijk goed, beter of best, waarbij er ook nog een tandartsverzekering kan worden afgesloten. De andere module is een totaalpakket die op de levensfase is afgestemd en in de varianten, jong, fit & vrij en Gezin of Vitaal beschikbaar is. Bij de totaalpakketten is er tevens sprake van een dekking tandheelkunde.

Eigen risico

Bij de Univé zorgverzekering kan er vrijwillig voor een eigen risico met een hoger bedrag dan het verplichte bedrag van 350 euro per jaar worden gekozen. De premie van een van de basisverzekeringen kan daardoor aanzienlijk worden verlaagd. Het maximale bedrag aan eigen risico bedraagt 850 euro per jaar en het is mogelijk om voor een gespreide betaling van het verplichte eigen risico te kiezen.

Beoordeling van onze klanten

Reisverzekering online

Aegon-Reis
★★★☆☆
Aegon biedt bij de Reisverzekering Online de mogelijkheid om zelf de hoogte van het eigen risico te bepalen. Indien er sprake is van een reisverzekering binnen het Woon&Vrije Tijdpakket dan wordt er geen eigen risico gehanteerd. De verzekerde kan bij het online afsluiten van een Aegon reisverzekering de keuze maken om het eigen risico te bepalen op een bedrag tussen 0 euro en 200 euro. De premie van de Aegon reisverzekering kan gelijk online worden vastgesteld en de polis kan meteen worden afgesloten.... ”
- Michael Helmerst

Details van de ANWB doorlopende reisverzekering

Anwb-reis
★★★★★
Basisdekking De ANWB doorlopende reisverzekering biedt standaard een dekking met hulpverlening via de ANWB Alarmcentrale. Ook kan er medische advies worden verkregen van de ANWB Reisdokter en worden de kosten vergoed van een medisch noodzakelijke terugreis naar Nederland. Onvoorziene kosten in verband met calamiteiten kunnen voor een vergoeding in aanmerking komen net als de kosten voor vervangend verblijf voor een periode van maximaal dertig dagen. De aansprakelijkheid met betrekking tot het vakantieverblijf biedt een vergoeding van maximaal 450 euro en er wordt gratis hulpverlening geboden. Aanvullende verzekeringen en dekkingen Bij het afsluiten van een ANWB doorlopende reisverzekering kunnen er aanvullende dekkingen aan toegevoegd worden net als aanvullende verzekeringen. Er is een aanvulling mogelijk op het gebied van ongevallen, reisrechtsbijstand, wintersport, geld, annulering, medische kosten en sportuitrusting. De aanvullende dekking voor hobby- en sportuitrusting en geld biedt een maximale vergoeding van 1.500 euro per reisgezelschap met een maximaal bedrag van 300 euro voor de gelddekking. Bij de aanvullende bagagedekking kan er een keuze worden gemaakt tussen geen eigen risico of een eigen risico van 50 euro. De annuleringsverzekering biedt per reis en per verzekerd persoon een maximale vergoeding van 1.500 euro en een maximaal bedrag per jaar van 6.000 euro. Naast de standaard annuleringsverzekering kan er ook gekozen worden voor de luxe doorlopende annuleringsverzekering. Met deze dekking worden alle annuleringskosten vergoed. De hoogste verzekerde bedragen per verzekerde per reis bedraagt 3.000 euro en op jaarbasis 12.000 euro. Conclusie Er kan met de ANWB doorlopende reisverzekering altijd een beroep worden gedaan op de ANWB Reisdokter en ANWB alarmcentrale. Gratis meeverzekering voor kinderen tot vijf jaar wordt standaard aangeboden. De maximale aaneengesloten reisduur bedraagt zestig dagen en per persoon per vakantie geldt een bagagedekking van 3.000 euro.”
- Dennis Wou

Standaard dekking

Achmea-reis
★★★★☆
“De Centraal Beheer doorlopende reisverzekering biedt onder meer een standaard dekking voor bagage tot een bedrag van 2.500 euro per verzekerde. Er gelden diverse maxima ten aanzien van brillen, fietsen en sieraden tot een bedrag van 200 euro per verzekerde. Voor surfplanken geldt weer een maximale vergoeding van maximaal 800 euro voor alle verzekerden van het reisgezelschap en elektronische apparatuur kent een maximale vergoeding van 1.250 euro. Persoonlijke hulpverlening hoort eveneens tot de standaard dekking en kinderen zijn gratis meeverzekerd als de leeftijd van 5 jaar nog niet is bereikt. Ook ongevallen zijn verzekerd tot een bedrag van 50.000 euro bij blijvende invaliditeit en van 5.000 euro bij overlijden.”
- Florine Veldman