Aon aansprakelijkheidsverzekering

Gezin over de hele wereld verzekerd

Geen eigen risico

Scherpe premie

Verzekerd tot 1,5 miljoen euro per gebeurtenis

AON aansprakelijkheids­verzekering

De Aon aansprakelijkheidsverzekering beidt een wereldwijde dekking, waarbij het hele gezin op de polis verzekerd is. Dat betekent dus dat de verzekerde met partner en kinderen overal op de wereld verzekerd zijn. Er geldt een standaard dekking per gebeurtenis tot een bedrag van 1.500.000 euro. Naast de personen kunnen ook huisdieren standaard meeverzekerd zijn op de polis van Aon Direct. De premie kan op een simpele manier online voor een alleenstaande, samenwonenden en voor een gezin berekend worden, zodat direct de scherpe premie naar voren komt.

Ook dekking voor uitwonende kinderen die studeren

De Aon aansprakelijkheidsverzekering geldt voor het hele gezin, maar is eveneens van toepassing op uitwonende kinderen die studeren. Dat geldt in ieder geval als de verzekerde kiest voor de gezinsdekking. Na afloop van de studie kunnen de uitwonende kinderen zichzelf voor de wettelijke aansprakelijkheid verzekeren. De dekking geldt voor iedereen op de polis en over de hele wereld. Een van de voordelen is dat er geen eigen risico wordt gehanteerd, zodat de verzekerde zelf geen financiële bijdrage hoeft te leveren.

Altijd opzegbaar

De Aon aansprakelijkheidsverzekering wordt voor de duur van één verzekeringsjaar afgesloten. Mocht om de ene of andere reden gekozen worden om de polis in het eerste verzekeringsjaar te beëindigen, dan moet de verzekerde rekening houden met een opzegtermijn van een maand. De aansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor schade, die door de verzekerde, gezinsleden of door huisdieren aan anderen wordt toegebracht.

Beoordelingen van onze klanten

Reisverzekering online

Aegon-Reis
★★★☆☆
Aegon biedt bij de Reisverzekering Online de mogelijkheid om zelf de hoogte van het eigen risico te bepalen. Indien er sprake is van een reisverzekering binnen het Woon&Vrije Tijdpakket dan wordt er geen eigen risico gehanteerd. De verzekerde kan bij het online afsluiten van een Aegon reisverzekering de keuze maken om het eigen risico te bepalen op een bedrag tussen 0 euro en 200 euro. De premie van de Aegon reisverzekering kan gelijk online worden vastgesteld en de polis kan meteen worden afgesloten.... ”
- Michael Helmerst

Details van de ANWB doorlopende reisverzekering

Anwb-reis
★★★★★
Basisdekking De ANWB doorlopende reisverzekering biedt standaard een dekking met hulpverlening via de ANWB Alarmcentrale. Ook kan er medische advies worden verkregen van de ANWB Reisdokter en worden de kosten vergoed van een medisch noodzakelijke terugreis naar Nederland. Onvoorziene kosten in verband met calamiteiten kunnen voor een vergoeding in aanmerking komen net als de kosten voor vervangend verblijf voor een periode van maximaal dertig dagen. De aansprakelijkheid met betrekking tot het vakantieverblijf biedt een vergoeding van maximaal 450 euro en er wordt gratis hulpverlening geboden. Aanvullende verzekeringen en dekkingen Bij het afsluiten van een ANWB doorlopende reisverzekering kunnen er aanvullende dekkingen aan toegevoegd worden net als aanvullende verzekeringen. Er is een aanvulling mogelijk op het gebied van ongevallen, reisrechtsbijstand, wintersport, geld, annulering, medische kosten en sportuitrusting. De aanvullende dekking voor hobby- en sportuitrusting en geld biedt een maximale vergoeding van 1.500 euro per reisgezelschap met een maximaal bedrag van 300 euro voor de gelddekking. Bij de aanvullende bagagedekking kan er een keuze worden gemaakt tussen geen eigen risico of een eigen risico van 50 euro. De annuleringsverzekering biedt per reis en per verzekerd persoon een maximale vergoeding van 1.500 euro en een maximaal bedrag per jaar van 6.000 euro. Naast de standaard annuleringsverzekering kan er ook gekozen worden voor de luxe doorlopende annuleringsverzekering. Met deze dekking worden alle annuleringskosten vergoed. De hoogste verzekerde bedragen per verzekerde per reis bedraagt 3.000 euro en op jaarbasis 12.000 euro. Conclusie Er kan met de ANWB doorlopende reisverzekering altijd een beroep worden gedaan op de ANWB Reisdokter en ANWB alarmcentrale. Gratis meeverzekering voor kinderen tot vijf jaar wordt standaard aangeboden. De maximale aaneengesloten reisduur bedraagt zestig dagen en per persoon per vakantie geldt een bagagedekking van 3.000 euro.”
- Dennis Wou

Standaard dekking

Achmea-reis
★★★★☆
“De Centraal Beheer doorlopende reisverzekering biedt onder meer een standaard dekking voor bagage tot een bedrag van 2.500 euro per verzekerde. Er gelden diverse maxima ten aanzien van brillen, fietsen en sieraden tot een bedrag van 200 euro per verzekerde. Voor surfplanken geldt weer een maximale vergoeding van maximaal 800 euro voor alle verzekerden van het reisgezelschap en elektronische apparatuur kent een maximale vergoeding van 1.250 euro. Persoonlijke hulpverlening hoort eveneens tot de standaard dekking en kinderen zijn gratis meeverzekerd als de leeftijd van 5 jaar nog niet is bereikt. Ook ongevallen zijn verzekerd tot een bedrag van 50.000 euro bij blijvende invaliditeit en van 5.000 euro bij overlijden.”
- Florine Veldman