Centraal Beheer Achmea inboedelverzekering

Centraal Beheer inboedelverzekering

Met de Centraal Beheer inboedelverzekering kunt u de waarde van de inboedel in uw woning verzekeren tegen uiteenlopende risico’s, zoals diefstal na inbraak, brand en storm. Naast de goederen in uw woning vallen ook spullen uit bijvoorbeeld de garage of het schuurtje onder de dekking van de verzekering Centraal Beheer inboedel. De verzekering maakt overigens deel uit van de Woonverzekering.

Inboedel en garantie

Met de Centraal Beheer inboedel polis wordt er garantie geboden tegen onderverzekering. Elke verzekerde kan rekenen op een standaard bedrag van garantie tegen onderverzekering. Het standaard bedrag betreft 100.000 euro. In voorkomende situaties is het uiteraard mogelijk om het bedrag van 100.000 euro van de inboedelwaarde te verhogen, zodat u voor een verzekeringsdekking op maat kunt kiezen. Indien er zich schade voordoet is het mogelijk om gedurende 24 uur per dag contact op om de schade te melden. De rekening van de schade wordt betaald door Centraal Beheer nadat het schadeherstelbedrijf de schade heeft hersteld.

Centraal Beheer inboedel zonder eigen risico

Bij de Centraal Beheer inboedelverzekering wordt er geen eigen risico per gebeurtenis gehanteerd voor de eerste schadegevallen. De eerste keer dat u schade hebt zal er dus geen sprake zijn van een eigen risico. Indien er binnen drie jaar na het eerste schadegeval nogmaals schade ontstaat, dan zal er een eigen risico gehanteerd worden van 100 euro per schadegebeurtenis.

Overstappen

Als u besluit om over te stappen naar Centraal Beheer om daar een polis af te sluiten, dan kunt u gebruikmaken van de gratis Opzegservice. In dat geval zal de bestaande inboedelverzekering worden opgezegd eventueel in combinatie met andere verzekeringen.

Premie Centraal Beheer

De module brand, storm en natuur biedt bij de Centraal Beheer caravanverzekering dekking tegen schade die is ontstaan als gevolg van storm, hagel of brand. Valt een boom om, dan kan er grote schade aan een caravan ontstaan. Naast dat de caravan bij deze dekking is verzekerd, geldt ook dat de inboedel en accessoires meeverzekerd zijn bij deze module.

Beoordelingen van onze klanten

Reisverzekering online

Aegon-Reis
★★★☆☆
Aegon biedt bij de Reisverzekering Online de mogelijkheid om zelf de hoogte van het eigen risico te bepalen. Indien er sprake is van een reisverzekering binnen het Woon&Vrije Tijdpakket dan wordt er geen eigen risico gehanteerd. De verzekerde kan bij het online afsluiten van een Aegon reisverzekering de keuze maken om het eigen risico te bepalen op een bedrag tussen 0 euro en 200 euro. De premie van de Aegon reisverzekering kan gelijk online worden vastgesteld en de polis kan meteen worden afgesloten.... ”
- Michael Helmerst

Details van de ANWB doorlopende reisverzekering

Anwb-reis
★★★★★
Basisdekking De ANWB doorlopende reisverzekering biedt standaard een dekking met hulpverlening via de ANWB Alarmcentrale. Ook kan er medische advies worden verkregen van de ANWB Reisdokter en worden de kosten vergoed van een medisch noodzakelijke terugreis naar Nederland. Onvoorziene kosten in verband met calamiteiten kunnen voor een vergoeding in aanmerking komen net als de kosten voor vervangend verblijf voor een periode van maximaal dertig dagen. De aansprakelijkheid met betrekking tot het vakantieverblijf biedt een vergoeding van maximaal 450 euro en er wordt gratis hulpverlening geboden. Aanvullende verzekeringen en dekkingen Bij het afsluiten van een ANWB doorlopende reisverzekering kunnen er aanvullende dekkingen aan toegevoegd worden net als aanvullende verzekeringen. Er is een aanvulling mogelijk op het gebied van ongevallen, reisrechtsbijstand, wintersport, geld, annulering, medische kosten en sportuitrusting. De aanvullende dekking voor hobby- en sportuitrusting en geld biedt een maximale vergoeding van 1.500 euro per reisgezelschap met een maximaal bedrag van 300 euro voor de gelddekking. Bij de aanvullende bagagedekking kan er een keuze worden gemaakt tussen geen eigen risico of een eigen risico van 50 euro. De annuleringsverzekering biedt per reis en per verzekerd persoon een maximale vergoeding van 1.500 euro en een maximaal bedrag per jaar van 6.000 euro. Naast de standaard annuleringsverzekering kan er ook gekozen worden voor de luxe doorlopende annuleringsverzekering. Met deze dekking worden alle annuleringskosten vergoed. De hoogste verzekerde bedragen per verzekerde per reis bedraagt 3.000 euro en op jaarbasis 12.000 euro. Conclusie Er kan met de ANWB doorlopende reisverzekering altijd een beroep worden gedaan op de ANWB Reisdokter en ANWB alarmcentrale. Gratis meeverzekering voor kinderen tot vijf jaar wordt standaard aangeboden. De maximale aaneengesloten reisduur bedraagt zestig dagen en per persoon per vakantie geldt een bagagedekking van 3.000 euro.”
- Dennis Wou

Standaard dekking

Achmea-reis
★★★★☆
“De Centraal Beheer doorlopende reisverzekering biedt onder meer een standaard dekking voor bagage tot een bedrag van 2.500 euro per verzekerde. Er gelden diverse maxima ten aanzien van brillen, fietsen en sieraden tot een bedrag van 200 euro per verzekerde. Voor surfplanken geldt weer een maximale vergoeding van maximaal 800 euro voor alle verzekerden van het reisgezelschap en elektronische apparatuur kent een maximale vergoeding van 1.250 euro. Persoonlijke hulpverlening hoort eveneens tot de standaard dekking en kinderen zijn gratis meeverzekerd als de leeftijd van 5 jaar nog niet is bereikt. Ook ongevallen zijn verzekerd tot een bedrag van 50.000 euro bij blijvende invaliditeit en van 5.000 euro bij overlijden.”
- Florine Veldman