Inshared scooterverzekering

Inshared scooterverzekering

Met het afsluiten van een Inshared scooterverzekering wordt er meteen voldaan aan de wettelijke verplichting om verzekerd te zijn voor de wettelijke aansprakelijkheid. De dekking voor de wettelijke aansprakelijkheid van de Inshared scooterverzekering heeft niet alleen betrekking op de vergoeding van de materiële schade aan derden, maar ook op de vergoeding aan derden indien er sprake is van letselschade. De verzekeringspremie voor de verplichte wettelijke aansprakelijkheid zal onder meer afhankelijk zijn van de leeftijd van de verzekerde en het woongebied.

Uitgebreide dekking

Met de basisdekking wettelijke aansprakelijkheid van de Inshared scooterverzekering wordt alleen schade aan derden uitgekeerd. Mocht er onverhoopt schade aan de eigen scooter zijn ontstaan, dan zal deze schade met de basisdekking dus niet worden vergoed. Zeker bij een nieuwe scooter is het verstandig om dan voor de Inshared scooterverzekering met een uitgebreidere dekking te kiezen. In dat geval zal de schade aan de eigen scooter door de verzekeraar worden vergoed. Scooters bovendien gewilde diefstalobjecten en als er geen sprake is van een uitgebreide Inshared scooterverzekering wordt er daarvoor geen vergoeding uitgekeerd. Wel kiezen voor een uitgebreide dekking dus als ook diefstal gedekt moet zijn.

Premie berekenen en afsluiten

Bezoek de website van de verzekeraar om de premie van de gewenste Inshared scooterverzekering te berekenen. Dan wordt meteen duidelijk dat de premie zeer voordelig is, voor welke variant er ook gekozen worden. Zorg bij aanschaf van een brommer dat deze meteen verzekerd is. Dat kan door online de Inshared scooterverzekering af te sluiten.

Beoordeling van onze klanten

Reisverzekering online

Aegon-Reis
★★★☆☆
Aegon biedt bij de Reisverzekering Online de mogelijkheid om zelf de hoogte van het eigen risico te bepalen. Indien er sprake is van een reisverzekering binnen het Woon&Vrije Tijdpakket dan wordt er geen eigen risico gehanteerd. De verzekerde kan bij het online afsluiten van een Aegon reisverzekering de keuze maken om het eigen risico te bepalen op een bedrag tussen 0 euro en 200 euro. De premie van de Aegon reisverzekering kan gelijk online worden vastgesteld en de polis kan meteen worden afgesloten.... ”
- Michael Helmerst

Details van de ANWB doorlopende reisverzekering

Anwb-reis
★★★★★
Basisdekking De ANWB doorlopende reisverzekering biedt standaard een dekking met hulpverlening via de ANWB Alarmcentrale. Ook kan er medische advies worden verkregen van de ANWB Reisdokter en worden de kosten vergoed van een medisch noodzakelijke terugreis naar Nederland. Onvoorziene kosten in verband met calamiteiten kunnen voor een vergoeding in aanmerking komen net als de kosten voor vervangend verblijf voor een periode van maximaal dertig dagen. De aansprakelijkheid met betrekking tot het vakantieverblijf biedt een vergoeding van maximaal 450 euro en er wordt gratis hulpverlening geboden. Aanvullende verzekeringen en dekkingen Bij het afsluiten van een ANWB doorlopende reisverzekering kunnen er aanvullende dekkingen aan toegevoegd worden net als aanvullende verzekeringen. Er is een aanvulling mogelijk op het gebied van ongevallen, reisrechtsbijstand, wintersport, geld, annulering, medische kosten en sportuitrusting. De aanvullende dekking voor hobby- en sportuitrusting en geld biedt een maximale vergoeding van 1.500 euro per reisgezelschap met een maximaal bedrag van 300 euro voor de gelddekking. Bij de aanvullende bagagedekking kan er een keuze worden gemaakt tussen geen eigen risico of een eigen risico van 50 euro. De annuleringsverzekering biedt per reis en per verzekerd persoon een maximale vergoeding van 1.500 euro en een maximaal bedrag per jaar van 6.000 euro. Naast de standaard annuleringsverzekering kan er ook gekozen worden voor de luxe doorlopende annuleringsverzekering. Met deze dekking worden alle annuleringskosten vergoed. De hoogste verzekerde bedragen per verzekerde per reis bedraagt 3.000 euro en op jaarbasis 12.000 euro. Conclusie Er kan met de ANWB doorlopende reisverzekering altijd een beroep worden gedaan op de ANWB Reisdokter en ANWB alarmcentrale. Gratis meeverzekering voor kinderen tot vijf jaar wordt standaard aangeboden. De maximale aaneengesloten reisduur bedraagt zestig dagen en per persoon per vakantie geldt een bagagedekking van 3.000 euro.”
- Dennis Wou

Standaard dekking

Achmea-reis
★★★★☆
“De Centraal Beheer doorlopende reisverzekering biedt onder meer een standaard dekking voor bagage tot een bedrag van 2.500 euro per verzekerde. Er gelden diverse maxima ten aanzien van brillen, fietsen en sieraden tot een bedrag van 200 euro per verzekerde. Voor surfplanken geldt weer een maximale vergoeding van maximaal 800 euro voor alle verzekerden van het reisgezelschap en elektronische apparatuur kent een maximale vergoeding van 1.250 euro. Persoonlijke hulpverlening hoort eveneens tot de standaard dekking en kinderen zijn gratis meeverzekerd als de leeftijd van 5 jaar nog niet is bereikt. Ook ongevallen zijn verzekerd tot een bedrag van 50.000 euro bij blijvende invaliditeit en van 5.000 euro bij overlijden.”
- Florine Veldman