Ohra motorverzekering

OHRA motorverzekering

De Ohra motorverzekering kan geheel naar wens worden samengesteld met keuze uit zeven verschillende modules. De dekking voor de motor kan dan ook door de verzekerde zelf worden bepaald. Daarbij wordt uiteraard ook geprofiteerd van andere elementen die de motorverzekering met zich mee brengt. Er wordt bijvoorbeeld gelijk al een hoge instapkorting van 60 procent op de premie geboden. Deze korting kan nog verder oplopen en is eveneens van toepassing op een tweede voertuig dat verzekerd wordt bij Ohra.

Zeven modules Ohra motorverzekering

De module wettelijke aansprakelijkheid zal als eerste gekozen worden bij het afsluiten van een Ohra motorverzekering. Dat is namelijk een verplichte dekking voor iedereen die in het bezit is van een motor. Aanvullend daarop kan een van de andere dekkingen worden geselecteerd. Uiteraard is het mogelijk om meerdere modules te combineren om de motor optimaal te verzekeren. De modules zijn onderverdeeld in brand, storm en natuur, diefstal, aanrijding, accessoires, ongevallen opzittendenverzekering en de module rechtsbijstand motorrijtuig. Bij de module aanrijding zijn motorkleding en de helm tot een bedrag verzekerd van 750 euro.

Uitsluitingen

Er gelden een aantal situaties, waarbij er geen uitkering zal volgen als er sprake is van schade aan de motor. De Ohra motorverzekering kent wat dat betreft een aantal uitsluitingen. Bijvoorbeeld als de bestuurder van de motor niet in het bezit is van een rijbewijs dat in Nederland geldig is. Ook als de schade opzettelijk aan de motor is veroorzaakt, volgt er geen schadevergoeding. Indien er schade is ontstaan aan de motor door deelname aan een wedstrijd, dan valt de schade evenmin onder de dekking van de verzekering.

Eigen risico

Er geldt bij de module diefstal, aanrijding en brand, storm en natuur van de Ohra motorverzekering een eigen risico. Het bedrag van het eigen risico is standaard vastgesteld op 135 euro per gebeurtenis. Indien de verzekerde van de gelegenheid gebruikmaakt om het eigen risico vrijwillig te verhogen naar en bedrag van 450 euro, dan wordt er een korting op de premie verstrekt.

Schade aan de motor melden

Op het moment dat er schade aan de motor is ontstaan, dan kan de schade online gemeld worden via de website van Ohra. Mocht de verzekerde door het ongeval of de schade aan de motor niet meer verder kunnen rijden of is er sprake van een ongeval in het weekend of buiten kantooruren dan kan de Ohra hulpdienst worden gebeld. De hulpdienst is ook vanuit het buitenland bereikbaar. Indien de voorkeur wordt gegeven aan het telefonisch melden van schade in plaats van online, dan is dat mogelijk.

Elke motor kan binnen vijf minuten worden verzekerd. Dat begint met het online berekenen van de premie van de gewenste Ohra motorverzekering. Er wordt bij de berekening gelijk rekening gehouden met het aantal schadevrije jaren van de verzekeringnemer. Er wordt standaard 60 procent no-claimkorting voor beginners verstrekt. Na het invoeren van de gegevens, kan de verzekering voor de motor meteen worden afgesloten.

Beoordelingen van onze klanten

Reisverzekering online

Aegon-Reis
★★★☆☆
Aegon biedt bij de Reisverzekering Online de mogelijkheid om zelf de hoogte van het eigen risico te bepalen. Indien er sprake is van een reisverzekering binnen het Woon&Vrije Tijdpakket dan wordt er geen eigen risico gehanteerd. De verzekerde kan bij het online afsluiten van een Aegon reisverzekering de keuze maken om het eigen risico te bepalen op een bedrag tussen 0 euro en 200 euro. De premie van de Aegon reisverzekering kan gelijk online worden vastgesteld en de polis kan meteen worden afgesloten.... ”
- Michael Helmerst

Details van de ANWB doorlopende reisverzekering

Anwb-reis
★★★★★
Basisdekking De ANWB doorlopende reisverzekering biedt standaard een dekking met hulpverlening via de ANWB Alarmcentrale. Ook kan er medische advies worden verkregen van de ANWB Reisdokter en worden de kosten vergoed van een medisch noodzakelijke terugreis naar Nederland. Onvoorziene kosten in verband met calamiteiten kunnen voor een vergoeding in aanmerking komen net als de kosten voor vervangend verblijf voor een periode van maximaal dertig dagen. De aansprakelijkheid met betrekking tot het vakantieverblijf biedt een vergoeding van maximaal 450 euro en er wordt gratis hulpverlening geboden. Aanvullende verzekeringen en dekkingen Bij het afsluiten van een ANWB doorlopende reisverzekering kunnen er aanvullende dekkingen aan toegevoegd worden net als aanvullende verzekeringen. Er is een aanvulling mogelijk op het gebied van ongevallen, reisrechtsbijstand, wintersport, geld, annulering, medische kosten en sportuitrusting. De aanvullende dekking voor hobby- en sportuitrusting en geld biedt een maximale vergoeding van 1.500 euro per reisgezelschap met een maximaal bedrag van 300 euro voor de gelddekking. Bij de aanvullende bagagedekking kan er een keuze worden gemaakt tussen geen eigen risico of een eigen risico van 50 euro. De annuleringsverzekering biedt per reis en per verzekerd persoon een maximale vergoeding van 1.500 euro en een maximaal bedrag per jaar van 6.000 euro. Naast de standaard annuleringsverzekering kan er ook gekozen worden voor de luxe doorlopende annuleringsverzekering. Met deze dekking worden alle annuleringskosten vergoed. De hoogste verzekerde bedragen per verzekerde per reis bedraagt 3.000 euro en op jaarbasis 12.000 euro. Conclusie Er kan met de ANWB doorlopende reisverzekering altijd een beroep worden gedaan op de ANWB Reisdokter en ANWB alarmcentrale. Gratis meeverzekering voor kinderen tot vijf jaar wordt standaard aangeboden. De maximale aaneengesloten reisduur bedraagt zestig dagen en per persoon per vakantie geldt een bagagedekking van 3.000 euro.”
- Dennis Wou

Standaard dekking

Achmea-reis
★★★★☆
“De Centraal Beheer doorlopende reisverzekering biedt onder meer een standaard dekking voor bagage tot een bedrag van 2.500 euro per verzekerde. Er gelden diverse maxima ten aanzien van brillen, fietsen en sieraden tot een bedrag van 200 euro per verzekerde. Voor surfplanken geldt weer een maximale vergoeding van maximaal 800 euro voor alle verzekerden van het reisgezelschap en elektronische apparatuur kent een maximale vergoeding van 1.250 euro. Persoonlijke hulpverlening hoort eveneens tot de standaard dekking en kinderen zijn gratis meeverzekerd als de leeftijd van 5 jaar nog niet is bereikt. Ook ongevallen zijn verzekerd tot een bedrag van 50.000 euro bij blijvende invaliditeit en van 5.000 euro bij overlijden.”
- Florine Veldman