Centraal Beheer motorverzekering

Centraal Beheer motorverzekeringen

De Centraal Beheer motorverzekering kan op basis van de aangeboden dekkingen en aanvullende modules door de verzekerde zelf worden samengesteld. Er worden nog meer mogelijkheden geboden om zelf een keuze te maken. Bijvoorbeeld voor de hoogte van het eigen risico. Zo kan er altijd een Centraal Beheer motorverzekering geselecteerd worden die perfect bij de situatie, de motor en bij de persoonlijke wensen van de verzekerde aansluit. Bovendien kan er vanaf het eerste moment van diverse voordelen worden geprofiteerd.

Dekking Centraal Beheer motorverzekering

Naast de verplichte dekking voor wettelijke aansprakelijkheid is er een ruime keuze uit uitgebreidere verzekeringen en dekkingen die kunnen worden afgesloten. Een Centraal Beheer motorverzekering met alleen dekking voor wettelijke aansprakelijkheid vergoedt namelijk geen schade aan de eigen motor, maar alleen de schade aan derden. Het kan dan ook gewenst zijn om een uitgebreide motorverzekering met eventuele aanvullende dekkingen af te sluiten. Er wordt voor beginnende rijders al rekening gehouden met een bonus/malus korting van 40 procent op de premie.

Aanvullen met modules

Een van de voordelen van de Centraal Beheer motorverzekering is dat in aanvulling op de wettelijke aansprakelijkheid er uit een divers aanbod van modules een bewuste keuze kan worden gemaakt. Diefstal van motoren komt nog altijd veel voor en het is dan prettig om te weten dat de motor daartegen verzekerd is. Er kan dan ook een aparte diefstalverzekering worden afgesloten bij Centraal Beheer. De nieuwwaarde wordt drie jaar lang vergoed voor motoren met een prijs beneden het bedrag van 35.000 euro. De module diefstal en inbraak vergoedt ook schade aan de motor die door een inbraak is ontstaan,

Een andere module heeft betrekking op risico’s als brand, storm en natuur die tot schade kunnen leiden aan de motor. Hiervoor is eveneens de aanschafwaarderegeling van toepassing. Aanrijding en vandalisme kunnen eveneens apart worden verzekerd. Verder geldt dat er een keuze voor een no-claimbeschermer kan worden gemaakt. Als u onderweg met pech komt te staan in Nederland dan biedt de module pechhulp Nederland uitkomst. U kunt ook voor de module hulpverlening in het buitenland kiezen en desgewenst een ongevallenverzekering voor inzittenden afsluiten. Tot slot kan nog een aparte premie worden berekend voor de module rechtsbijstand.

Accessoires

Bij de Centraal Beheer motorverzekering geldt dat accessoires standaard tot de verzekerde voorwerpen behoren. Het gaat dat om objecten die aan de motor zijn gemonteerd, zoals een alarminstallatie of een koffer. Ook motorkleding en een helm vallen tot 1.000 euro onder de dekking van de motorverzekering. Dat geldt ook indien er sprake is van een opzittende op de motor die schade lijdt aan een helm of motorkleding.

Indien er sprake is van schade aan de motor, dan kan er dag en nacht contact worden opgenomen met de schadeservice van Centraal Beheer. Het is ook mogelijk om via internet de schade te melden.

De premie voor de Centraal Beheer motorverzekering kan online worden berekend en dat is ook per module van toepassing.

Beoordelingen van onze klanten

Reisverzekering online

Aegon-Reis
★★★☆☆
Aegon biedt bij de Reisverzekering Online de mogelijkheid om zelf de hoogte van het eigen risico te bepalen. Indien er sprake is van een reisverzekering binnen het Woon&Vrije Tijdpakket dan wordt er geen eigen risico gehanteerd. De verzekerde kan bij het online afsluiten van een Aegon reisverzekering de keuze maken om het eigen risico te bepalen op een bedrag tussen 0 euro en 200 euro. De premie van de Aegon reisverzekering kan gelijk online worden vastgesteld en de polis kan meteen worden afgesloten.... ”
- Michael Helmerst

Details van de ANWB doorlopende reisverzekering

Anwb-reis
★★★★★
Basisdekking De ANWB doorlopende reisverzekering biedt standaard een dekking met hulpverlening via de ANWB Alarmcentrale. Ook kan er medische advies worden verkregen van de ANWB Reisdokter en worden de kosten vergoed van een medisch noodzakelijke terugreis naar Nederland. Onvoorziene kosten in verband met calamiteiten kunnen voor een vergoeding in aanmerking komen net als de kosten voor vervangend verblijf voor een periode van maximaal dertig dagen. De aansprakelijkheid met betrekking tot het vakantieverblijf biedt een vergoeding van maximaal 450 euro en er wordt gratis hulpverlening geboden. Aanvullende verzekeringen en dekkingen Bij het afsluiten van een ANWB doorlopende reisverzekering kunnen er aanvullende dekkingen aan toegevoegd worden net als aanvullende verzekeringen. Er is een aanvulling mogelijk op het gebied van ongevallen, reisrechtsbijstand, wintersport, geld, annulering, medische kosten en sportuitrusting. De aanvullende dekking voor hobby- en sportuitrusting en geld biedt een maximale vergoeding van 1.500 euro per reisgezelschap met een maximaal bedrag van 300 euro voor de gelddekking. Bij de aanvullende bagagedekking kan er een keuze worden gemaakt tussen geen eigen risico of een eigen risico van 50 euro. De annuleringsverzekering biedt per reis en per verzekerd persoon een maximale vergoeding van 1.500 euro en een maximaal bedrag per jaar van 6.000 euro. Naast de standaard annuleringsverzekering kan er ook gekozen worden voor de luxe doorlopende annuleringsverzekering. Met deze dekking worden alle annuleringskosten vergoed. De hoogste verzekerde bedragen per verzekerde per reis bedraagt 3.000 euro en op jaarbasis 12.000 euro. Conclusie Er kan met de ANWB doorlopende reisverzekering altijd een beroep worden gedaan op de ANWB Reisdokter en ANWB alarmcentrale. Gratis meeverzekering voor kinderen tot vijf jaar wordt standaard aangeboden. De maximale aaneengesloten reisduur bedraagt zestig dagen en per persoon per vakantie geldt een bagagedekking van 3.000 euro.”
- Dennis Wou

Standaard dekking

Achmea-reis
★★★★☆
“De Centraal Beheer doorlopende reisverzekering biedt onder meer een standaard dekking voor bagage tot een bedrag van 2.500 euro per verzekerde. Er gelden diverse maxima ten aanzien van brillen, fietsen en sieraden tot een bedrag van 200 euro per verzekerde. Voor surfplanken geldt weer een maximale vergoeding van maximaal 800 euro voor alle verzekerden van het reisgezelschap en elektronische apparatuur kent een maximale vergoeding van 1.250 euro. Persoonlijke hulpverlening hoort eveneens tot de standaard dekking en kinderen zijn gratis meeverzekerd als de leeftijd van 5 jaar nog niet is bereikt. Ook ongevallen zijn verzekerd tot een bedrag van 50.000 euro bij blijvende invaliditeit en van 5.000 euro bij overlijden.”
- Florine Veldman