Centraal Beheer WA verzekering

De Centraal Beheer WA verzekering verzekert de particuliere aansprakelijkheid, waarbij er dekking wordt geboden voor schade die veroorzaakt wordt bij anderen. Dat kan in veel verschillende situaties gebeuren en variëren van het per ongeluk vallen door een ruit tot het met de fiets aanrijden tegen een auto wat tot beschadiging leidt. Er kunnen zich situaties voordoen, waarbij de financiële gevolgen niet te zijn overzien. Daarom biedt de Centraal Beheer WA verzekering een uitgebreide dekking voor een hoog verzekerd bedrag. De polis kan online aangevraagd worden.

Aansprakelijkheidsverzekering met uitgebreide dekking

De aansprakelijkheidsverzekering van Centraal Beheer kent een uitgebreide dekking en een goede vergoeding. In de meeste situaties wordt doorgaans de dagwaarde vergoed van spullen. Dat houdt in dat er een vergoeding wordt gegeven van de waarde die de goederen op dat moment waard zijn. Indien er lichamelijke schade ontstaat, dan zal ook naar extra kosten worden gekeken die de situatie met zich meebrengen. Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken naar de inkomsten die als gevolg van het toebrengen van lichamelijk letsel weg zullen vallen.

Er is ook sprake van een dekking voor extra kosten. Zo kan het zijn dat de verzekeraar wil dat er een rechtszaak wordt gevoerd. In dat geval zal Centraal Beheer de kosten van de rechtszaak eveneens vergoeden. De dekking van de aansprakelijkheidsverzekering beperkt zich niet alleen tot Nederland, want ook indien er sprake is van een schadesituatie in het buitenland worden de kosten vergoed.

Minimaal verzekerd bedrag van 1.000.000 euro

Het minimaal verzekerde bedrag is bij de Centraal Beheer WA verzekering vastgesteld op 1.000.000 euro. Het is echter mogelijk om voor een hoger verzekerd bedrag te kiezen. In dat geval kan er bij het aanvragen van de aansprakelijkheidsverzekering het bedrag van 2.500.000 euro worden geselecteerd.

Overigens behoort schade die door een huisdier wordt veroorzaakt ook onder de dekking van de verzekering. Dat geldt ook voor inwonende familieleden van de verzekerde, zoals kinderen. Ook ouders, opa’s en oma’s kunnen onder de dekking van de polis vallen als deze bij de verzekerde inwonen. Voor uitwonende kinderen geldt dat studerende kinderen onder de polis vallen.

Er zijn situaties waarin de verzekerde lagere bedragen vaststelt als maximale vergoeding. Dat is bijvoorbeeld het geval indien een verzekerde iemand meehelpt met verhuizen waardoor schade ontstaat. In een dergelijke situatie wordt maximaal een bedrag vergoed van 1.000 euro. Daarnaast zij er situaties waarin niets wordt betaald door de verzekeraar. Bijvoorbeeld als de schade door de verzekerde in de eigen woning is ontstaan of als er sprake is van opzet in het spel. Indien de schade met een boot of met een auto wordt veroorzaakt, dan kan er een beroep worden gedaan op de daaraan gekoppelde verzekering. Er is sprake van een eigen risico als er binnen drie jaren vaker dan één keer schade is ontstaan. Het bedrag van het eigen risico is dan 100 euro.

Beoordelingen van onze klanten

Goede rechtsbijstand

★★★★☆
4 5 1
Nooit geen problemen. Na ongeval een goede rechtsbijstand gehad.

Prima geregeld

★★★★★
5 5 1
Prima geregeld als je vragen heb goed geholpen en afgehandeld.

Goed

★★★★★
5 5 1
Prima ervaring met afwikkeling van schades en correct met de premies.