Centraal Beheer WA verzekering

Centraal Beheer WA verzekering

De Centraal Beheer WA verzekering verzekert de particuliere aansprakelijkheid, waarbij er dekking wordt geboden voor schade die veroorzaakt wordt bij anderen. Dat kan in veel verschillende situaties gebeuren en variëren van het per ongeluk vallen door een ruit tot het met de fiets aanrijden tegen een auto wat tot beschadiging leidt. Er kunnen zich situaties voordoen, waarbij de financiële gevolgen niet te zijn overzien. Daarom biedt de Centraal Beheer WA verzekering een uitgebreide dekking voor een hoog verzekerd bedrag. De polis kan online aangevraagd worden.

Aansprakelijkheidsverzekering met uitgebreide dekking

De aansprakelijkheidsverzekering van Centraal Beheer kent een uitgebreide dekking en een goede vergoeding. In de meeste situaties wordt doorgaans de dagwaarde vergoed van spullen. Dat houdt in dat er een vergoeding wordt gegeven van de waarde die de goederen op dat moment waard zijn. Indien er lichamelijke schade ontstaat, dan zal ook naar extra kosten worden gekeken die de situatie met zich meebrengen. Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken naar de inkomsten die als gevolg van het toebrengen van lichamelijk letsel weg zullen vallen.

Er is ook sprake van een dekking voor extra kosten. Zo kan het zijn dat de verzekeraar wil dat er een rechtszaak wordt gevoerd. In dat geval zal Centraal Beheer de kosten van de rechtszaak eveneens vergoeden. De dekking van de aansprakelijkheidsverzekering beperkt zich niet alleen tot Nederland, want ook indien er sprake is van een schadesituatie in het buitenland worden de kosten vergoed.

Minimaal verzekerd bedrag van 1.000.000 euro

Het minimaal verzekerde bedrag is bij de Centraal Beheer WA verzekering vastgesteld op 1.000.000 euro. Het is echter mogelijk om voor een hoger verzekerd bedrag te kiezen. In dat geval kan er bij het aanvragen van de aansprakelijkheidsverzekering het bedrag van 2.500.000 euro worden geselecteerd.

Overigens behoort schade die door een huisdier wordt veroorzaakt ook onder de dekking van de verzekering. Dat geldt ook voor inwonende familieleden van de verzekerde, zoals kinderen. Ook ouders, opa’s en oma’s kunnen onder de dekking van de polis vallen als deze bij de verzekerde inwonen. Voor uitwonende kinderen geldt dat studerende kinderen onder de polis vallen.

Er zijn situaties waarin de verzekerde lagere bedragen vaststelt als maximale vergoeding. Dat is bijvoorbeeld het geval indien een verzekerde iemand meehelpt met verhuizen waardoor schade ontstaat. In een dergelijke situatie wordt maximaal een bedrag vergoed van 1.000 euro. Daarnaast zij er situaties waarin niets wordt betaald door de verzekeraar. Bijvoorbeeld als de schade door de verzekerde in de eigen woning is ontstaan of als er sprake is van opzet in het spel. Indien de schade met een boot of met een auto wordt veroorzaakt, dan kan er een beroep worden gedaan op de daaraan gekoppelde verzekering. Er is sprake van een eigen risico als er binnen drie jaren vaker dan één keer schade is ontstaan. Het bedrag van het eigen risico is dan 100 euro.

Beoordelingen van onze klanten

Reisverzekering online

Aegon-Reis
★★★☆☆
Aegon biedt bij de Reisverzekering Online de mogelijkheid om zelf de hoogte van het eigen risico te bepalen. Indien er sprake is van een reisverzekering binnen het Woon&Vrije Tijdpakket dan wordt er geen eigen risico gehanteerd. De verzekerde kan bij het online afsluiten van een Aegon reisverzekering de keuze maken om het eigen risico te bepalen op een bedrag tussen 0 euro en 200 euro. De premie van de Aegon reisverzekering kan gelijk online worden vastgesteld en de polis kan meteen worden afgesloten.... ”
- Michael Helmerst

Details van de ANWB doorlopende reisverzekering

Anwb-reis
★★★★★
Basisdekking De ANWB doorlopende reisverzekering biedt standaard een dekking met hulpverlening via de ANWB Alarmcentrale. Ook kan er medische advies worden verkregen van de ANWB Reisdokter en worden de kosten vergoed van een medisch noodzakelijke terugreis naar Nederland. Onvoorziene kosten in verband met calamiteiten kunnen voor een vergoeding in aanmerking komen net als de kosten voor vervangend verblijf voor een periode van maximaal dertig dagen. De aansprakelijkheid met betrekking tot het vakantieverblijf biedt een vergoeding van maximaal 450 euro en er wordt gratis hulpverlening geboden. Aanvullende verzekeringen en dekkingen Bij het afsluiten van een ANWB doorlopende reisverzekering kunnen er aanvullende dekkingen aan toegevoegd worden net als aanvullende verzekeringen. Er is een aanvulling mogelijk op het gebied van ongevallen, reisrechtsbijstand, wintersport, geld, annulering, medische kosten en sportuitrusting. De aanvullende dekking voor hobby- en sportuitrusting en geld biedt een maximale vergoeding van 1.500 euro per reisgezelschap met een maximaal bedrag van 300 euro voor de gelddekking. Bij de aanvullende bagagedekking kan er een keuze worden gemaakt tussen geen eigen risico of een eigen risico van 50 euro. De annuleringsverzekering biedt per reis en per verzekerd persoon een maximale vergoeding van 1.500 euro en een maximaal bedrag per jaar van 6.000 euro. Naast de standaard annuleringsverzekering kan er ook gekozen worden voor de luxe doorlopende annuleringsverzekering. Met deze dekking worden alle annuleringskosten vergoed. De hoogste verzekerde bedragen per verzekerde per reis bedraagt 3.000 euro en op jaarbasis 12.000 euro. Conclusie Er kan met de ANWB doorlopende reisverzekering altijd een beroep worden gedaan op de ANWB Reisdokter en ANWB alarmcentrale. Gratis meeverzekering voor kinderen tot vijf jaar wordt standaard aangeboden. De maximale aaneengesloten reisduur bedraagt zestig dagen en per persoon per vakantie geldt een bagagedekking van 3.000 euro.”
- Dennis Wou

Standaard dekking

Achmea-reis
★★★★☆
“De Centraal Beheer doorlopende reisverzekering biedt onder meer een standaard dekking voor bagage tot een bedrag van 2.500 euro per verzekerde. Er gelden diverse maxima ten aanzien van brillen, fietsen en sieraden tot een bedrag van 200 euro per verzekerde. Voor surfplanken geldt weer een maximale vergoeding van maximaal 800 euro voor alle verzekerden van het reisgezelschap en elektronische apparatuur kent een maximale vergoeding van 1.250 euro. Persoonlijke hulpverlening hoort eveneens tot de standaard dekking en kinderen zijn gratis meeverzekerd als de leeftijd van 5 jaar nog niet is bereikt. Ook ongevallen zijn verzekerd tot een bedrag van 50.000 euro bij blijvende invaliditeit en van 5.000 euro bij overlijden.”
- Florine Veldman