Meeùs oldtimerverzekering

Meeùs oldtimerverzekering 

De Meeùs oldtimerverzekering is bij uitstek geschikt voor klassieke wagens met een leeftijd tussen de 15 en 25 jaar, waarin op jaarbasis minder dan 7500 kilometer mee wordt gereden. De semi-klassieker kan in dat geval tegen een voordelige premie verzekerd worden door de Meeùs oldtimer autoverzekering af te sluiten, waarbij er uiteraard van alle voordelen gebruik gemaakt kan worden. Deze polis is bestemd voor oldtimers, die als tweede auto worden gebruikt en dus niet ingezet worden voor het dagelijkse woon- en werkverkeer. In dat geval kan de reguliere autoverzekering daarvoor worden afgesloten.

Mogelijkheden

De Meeùs oldtimer autoverzekering is bestemd voor een wagen, die ouder is dan 25 jaar en waar jaarlijks minder dan 7500 kilometer in wordt gereden. Voor auto’s met een leeftijd tussen de 15 en 25 jaar geldt dat er een mogelijkheid bestaat om een semi-oldtimerverzekering af te sluiten. Het grootste voordeel van deze beiden polissen is dat de premie altijd lager is dan die van een standaard autoverzekering. De premie van de Meeùs oldtimer autoverzekering kan met de praktische rekencalculator eenvoudig online worden uitgerekend. Overigens geldt voor zowel de oldtimerpolis als de semi-oldtimerpolis dat deze alleen bij Meeùs kan worden afgesloten als ook de eerste auto in de verzekering bij deze verzekeraar is ondergebracht.

Dekking

Bij de Meeùs oldtimer autoverzekering en de semi-oldtimer variant kan er een keuze worden gemaakt voor een WA verzekering of een WA verzekering met een beperkt casco of volledig casco dekking. De volledig casco dekking van de Meeùs oldtimer autoverzekering vergoedt bijna alle schade, die aan de klassieke wagen kan ontstaan.

Beoordeling van onze klanten

Reisverzekering online

Aegon-Reis
★★★☆☆
Aegon biedt bij de Reisverzekering Online de mogelijkheid om zelf de hoogte van het eigen risico te bepalen. Indien er sprake is van een reisverzekering binnen het Woon&Vrije Tijdpakket dan wordt er geen eigen risico gehanteerd. De verzekerde kan bij het online afsluiten van een Aegon reisverzekering de keuze maken om het eigen risico te bepalen op een bedrag tussen 0 euro en 200 euro. De premie van de Aegon reisverzekering kan gelijk online worden vastgesteld en de polis kan meteen worden afgesloten.... ”
- Michael Helmerst

Details van de ANWB doorlopende reisverzekering

Anwb-reis
★★★★★
Basisdekking De ANWB doorlopende reisverzekering biedt standaard een dekking met hulpverlening via de ANWB Alarmcentrale. Ook kan er medische advies worden verkregen van de ANWB Reisdokter en worden de kosten vergoed van een medisch noodzakelijke terugreis naar Nederland. Onvoorziene kosten in verband met calamiteiten kunnen voor een vergoeding in aanmerking komen net als de kosten voor vervangend verblijf voor een periode van maximaal dertig dagen. De aansprakelijkheid met betrekking tot het vakantieverblijf biedt een vergoeding van maximaal 450 euro en er wordt gratis hulpverlening geboden. Aanvullende verzekeringen en dekkingen Bij het afsluiten van een ANWB doorlopende reisverzekering kunnen er aanvullende dekkingen aan toegevoegd worden net als aanvullende verzekeringen. Er is een aanvulling mogelijk op het gebied van ongevallen, reisrechtsbijstand, wintersport, geld, annulering, medische kosten en sportuitrusting. De aanvullende dekking voor hobby- en sportuitrusting en geld biedt een maximale vergoeding van 1.500 euro per reisgezelschap met een maximaal bedrag van 300 euro voor de gelddekking. Bij de aanvullende bagagedekking kan er een keuze worden gemaakt tussen geen eigen risico of een eigen risico van 50 euro. De annuleringsverzekering biedt per reis en per verzekerd persoon een maximale vergoeding van 1.500 euro en een maximaal bedrag per jaar van 6.000 euro. Naast de standaard annuleringsverzekering kan er ook gekozen worden voor de luxe doorlopende annuleringsverzekering. Met deze dekking worden alle annuleringskosten vergoed. De hoogste verzekerde bedragen per verzekerde per reis bedraagt 3.000 euro en op jaarbasis 12.000 euro. Conclusie Er kan met de ANWB doorlopende reisverzekering altijd een beroep worden gedaan op de ANWB Reisdokter en ANWB alarmcentrale. Gratis meeverzekering voor kinderen tot vijf jaar wordt standaard aangeboden. De maximale aaneengesloten reisduur bedraagt zestig dagen en per persoon per vakantie geldt een bagagedekking van 3.000 euro.”
- Dennis Wou

Standaard dekking

Achmea-reis
★★★★☆
“De Centraal Beheer doorlopende reisverzekering biedt onder meer een standaard dekking voor bagage tot een bedrag van 2.500 euro per verzekerde. Er gelden diverse maxima ten aanzien van brillen, fietsen en sieraden tot een bedrag van 200 euro per verzekerde. Voor surfplanken geldt weer een maximale vergoeding van maximaal 800 euro voor alle verzekerden van het reisgezelschap en elektronische apparatuur kent een maximale vergoeding van 1.250 euro. Persoonlijke hulpverlening hoort eveneens tot de standaard dekking en kinderen zijn gratis meeverzekerd als de leeftijd van 5 jaar nog niet is bereikt. Ook ongevallen zijn verzekerd tot een bedrag van 50.000 euro bij blijvende invaliditeit en van 5.000 euro bij overlijden.”
- Florine Veldman