Productinformatie

Productinformatie

In de productinformatie over de uitvaartverzekering wordt algemene informatie verstrekt, die antwoord geven op veel voorkomende vragen. De vragen hebben betrekking op de dekking, premie en het verschil tussen een kapitaalverzekering en een natura uitvaartverzekering.

Wat houdt een uitvaartverzekering in?

Een uitvaartverzekering zorgt ervoor dat bij het overlijden er door de verzekeraar een bedrag wordt uitgekeerd, waarmee in de kosten van een uitvaart kan worden voorzien. Bij het afsluiten van een uitvaartverzekering wordt het verzekerde bedrag vastgesteld, maar het is ook mogelijk een combinatieverzekering te nemen, waarbij een deel in natura wordt gedekt en er een extra verzekerd bedrag kan worden afgesloten.

Wat is een natura uitvaartpolis?

Een natura uitvaartpolis biedt een vaste dekking, waarbij de verzekeraar alle zorg uit handen van de nabestaanden neemt. Zo wordt de uitvaartverzorger ingeschakeld, die in overleg met de nabestaanden alle zaken regelt, die bij een begrafenis of crematie komen kijken.

Wensen en kosten uitvaart

De wensen bepalen voor een groot deel de kosten van de uitvaart. Een begrafenis is bijvoorbeeld duurder dan een crematie en meer volgauto’s dan standaard beschikbaar worden gesteld, kost eveneens meer geld. Bij het afsluiten van een natura uitvaartpolis wordt de mogelijkheid geboden om vooraf al de wensen kenbaar te maken, waarbij er van een lijst met diensten gebruik kan worden gemaakt. De lijst biedt een overzicht met diensten en daar kan de verzekerde een keuze uitmaken.

Wat is een kapitaaluitvaart
verzekering?

Bij een kapitaalverzekering wordt er na het overlijden van de verzekerde een bedrag uitgekeerd, waarmee de nabestaanden als het ware diensten kunnen inkopen. Het verzekerde bedrag wordt vastgesteld bij het afsluiten van de polis. De kapitaalpolis kan voor de verzekerde en eventueel voor de partner worden afgesloten, waarbij kinderen eveneens kunnen worden meeverzekerd.

Wanneer vindt de betaling van de premie plaats?

De premie kan op periodieke wijze betaald worden, waarbij er vaak een keuze wordt geboden uit een betaling per maand, kwartaal of jaar gedurende de periode die in de polis staat opgenomen. De premie van de uitvaartverzekering blijft gedurende de looptijd gelijk, maar bij combinatieverzekeringen kan er een indexering plaatsvinden.

Over welke periode dient er premie betaald te worden?

De periode waarin er een premie voor de uitvaartverzekering betaald moet worden, varieert per verzekeraar. Zo kan het voorkomen dat er gedurende vijftien jaar een premie moet worden betaald, maar zijn er ook andere termijnen mogelijk, zoals een periode van twintig jaar. Na afloop van de premiebetaling blijft de dekking van de uitvaartverzekering overigens staan, zodat er altijd sprake is van een uitkering van het verzekerd bedrag of dienstverlening.

Wat houdt de term winstdeling in?

Uitvaartverzekeraars beleggen het geld van de premies onder meer in staatsobligaties en daar kan door de verzekeraar winst op worden gemaakt. De waarde van de staatsobligaties bepaalt in dat geval de hoogte van de winstdeling. Verzekerden kunnen van een deel van de winst profiteren, waardoor de uitkering hoger zal worden. De premie wordt verder gebruikt voor administratieve kosten en voor de uitkering van de verzekering.

Uitvaartverzekering beëindigen

Het beëindigen van de uitvaartverzekering is mogelijk door de polis af te kopen. Bij het afkopen van de polis hoeft er geen premie meer betaald te worden en wordt er door de verzekeraar een bedrag uitgekeerd.

Wat is een gezondheidsverklaring?

Voor het afsluiten van een uitvaartverzekering dient de verzekerde een vragenlijst in te vullen. Deze lijst met vragen wordt de gezondheidsverklaring genoemd en op basis daarvan wordt door de verzekeraar vastgesteld of er toegang wordt geboden tot de uitvaartverzekering. Het kan zijn dat de verzekeraar nadere informatie wil, bijvoorbeeld als de aanvrager een ziekte heeft.

Wat houdt de kinderdekking in?

De kinderdekking houdt in dat kinderen van de verzekerde meeverzekerd zijn op de uitvaartpolis. Deze dekking houdt op als de kinderen de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en bovendien bieden niet alle verzekeraars een kinderdekking aan.

Polis, premie en advieskosten

Bij het afsluiten van een uitvaartverzekering wordt een polis verstrekt door de verzekeraar dat als overeenkomst geldig is en waar belangrijke aspecten in zijn opgenomen, zoals de premie, verzekerd bedrag, dienstverlening en einddatum. De verzekerde risico’s worden er in opgenomen net als de rechten en plichten van de verzekeraar en van de verzekerde. De premie is het bedrag dat op periodieke wijze aan de verzekeraar betaald dient te worden. Indien er advies wordt gevraagd aan een assurantieadviseur, dan kan deze kosten in rekening brengen.

Indexering

Het is bij het afsluiten van een uitvaartverzekering belangrijk om na te gaan of er sprake is van een indexatieclausule. Op die manier zal het verzekerd bedrag aangepast worden als de kosten van de uitvaart in de toekomst zullen stijgen. Overigens dient er bij een aanpassing van de waarde ook een hogere premie betaald te worden.

De meest voordelige uitvaartverzekeringen

PolisvoorwaardenMeerUitkeringJaarpremie T85 vanaf:Premie
yarden 8,9 informatie € 8.000,- € 7,94
dela 8,5 informatie € 8.750,- € 7,97
monuta 8,4 informatie € 8.500,- € 8,15
ardanta 8,2 informatie € 8.000,- € 8,33
pcuitvaart 8.3 informatie € 8.000,- € 8,34

Beoordelingen van onze klanten

Goede rechtsbijstand

uitvaartverzekering
★★★★☆
Nooit geen problemen. Na ongeval een goede rechtsbijstand gehad.
- Sandra

Prima

uitvaartverzekering
★★★★★
Prima ervaring met afwikkeling van schades en correct met de premies
- Jan

Prima geregeld

uitvaartverzekering
★★★★★
Prima geregeld als je vragen heb goed geholpen en afgehandeld.
- Henk