DeltaLloyd reisverzekering

Scherpe verzekeringspremie

365 dagen verzekerd per jaar

Standaard voor de wintersport en duiken verzekerd

Geldigheid over de hele wereld

DeltaLloyd reisverzekering

De DeltaLloyd reisverzekering is een doorlopende polis, waarmee elke vakantieganger of reiziger zonder zorgen naar het buitenland kan vertrekken. De verzekering biedt namelijk dekking voor schade tijdens reizen en vakanties. Naast de optie voor het basispakket te kiezen, heeft iedereen de mogelijkheid om te bepalen welke aanvullende verzekeringen er het beste bij afgesloten kunnen worden. In ieder geval profiteert elke verzekerde direct van meerdere voordelen die deze verzekeraar op het gebied van het verzekeren van reizen en vakanties te bieden heeft.

Wat is verzekerd?

Met het basispakket van de DeltaLloyd reisverzekering is de schade tijdens de reis en vakantie verzekerd, zoals bij schade aan bagage, maar ook als er persoonlijke hulp nodig is of als er sprake is van een ongeluk. Elke verzekerde kan tijdens de vakantie en reis vierentwintig uur per dag contact opnemen indien er zich problemen voordoen. In het basispakket is onder meer hulp inbegrepen bij verlies van het paspoort en wordt er dekking geboden indien er per ongeluk schade is ontstaan in de vakantieaccommodatie. Zo zijn er nog tal van dekkingen die standaard inbegrepen zijn in het basispakket van deze reisverzekering.

Extra verzekeringen

Het basispakket van de DeltaLloyd reisverzekering voorziet in een uitgebreide en uitstekende dekking, maar er kunnen redenen zijn om te kiezen voor extra verzekeringen. Bijvoorbeeld voor medische kosten of om een vergoeding te krijgen indien zich een ongeval voordoet, waarbij er sprake is van invaliditeit of zelfs overlijden. Bij de reispolis wordt tevens de optie geboden om een dekking te nemen voor het annuleren van de reis. Andere opties zijn om geld en cheques extra te verzekeren net als de optie om voor de dekking Hulpverlening Motorrijtuig te kiezen.

Beoordelingen van onze klanten

Reisverzekering online

Aegon-Reis
★★★☆☆
Aegon biedt bij de Reisverzekering Online de mogelijkheid om zelf de hoogte van het eigen risico te bepalen. Indien er sprake is van een reisverzekering binnen het Woon&Vrije Tijdpakket dan wordt er geen eigen risico gehanteerd. De verzekerde kan bij het online afsluiten van een Aegon reisverzekering de keuze maken om het eigen risico te bepalen op een bedrag tussen 0 euro en 200 euro. De premie van de Aegon reisverzekering kan gelijk online worden vastgesteld en de polis kan meteen worden afgesloten.... ”
- Michael Helmerst

Details van de ANWB doorlopende reisverzekering

Anwb-reis
★★★★★
Basisdekking De ANWB doorlopende reisverzekering biedt standaard een dekking met hulpverlening via de ANWB Alarmcentrale. Ook kan er medische advies worden verkregen van de ANWB Reisdokter en worden de kosten vergoed van een medisch noodzakelijke terugreis naar Nederland. Onvoorziene kosten in verband met calamiteiten kunnen voor een vergoeding in aanmerking komen net als de kosten voor vervangend verblijf voor een periode van maximaal dertig dagen. De aansprakelijkheid met betrekking tot het vakantieverblijf biedt een vergoeding van maximaal 450 euro en er wordt gratis hulpverlening geboden. Aanvullende verzekeringen en dekkingen Bij het afsluiten van een ANWB doorlopende reisverzekering kunnen er aanvullende dekkingen aan toegevoegd worden net als aanvullende verzekeringen. Er is een aanvulling mogelijk op het gebied van ongevallen, reisrechtsbijstand, wintersport, geld, annulering, medische kosten en sportuitrusting. De aanvullende dekking voor hobby- en sportuitrusting en geld biedt een maximale vergoeding van 1.500 euro per reisgezelschap met een maximaal bedrag van 300 euro voor de gelddekking. Bij de aanvullende bagagedekking kan er een keuze worden gemaakt tussen geen eigen risico of een eigen risico van 50 euro. De annuleringsverzekering biedt per reis en per verzekerd persoon een maximale vergoeding van 1.500 euro en een maximaal bedrag per jaar van 6.000 euro. Naast de standaard annuleringsverzekering kan er ook gekozen worden voor de luxe doorlopende annuleringsverzekering. Met deze dekking worden alle annuleringskosten vergoed. De hoogste verzekerde bedragen per verzekerde per reis bedraagt 3.000 euro en op jaarbasis 12.000 euro. Conclusie Er kan met de ANWB doorlopende reisverzekering altijd een beroep worden gedaan op de ANWB Reisdokter en ANWB alarmcentrale. Gratis meeverzekering voor kinderen tot vijf jaar wordt standaard aangeboden. De maximale aaneengesloten reisduur bedraagt zestig dagen en per persoon per vakantie geldt een bagagedekking van 3.000 euro.”
- Dennis Wou

Standaard dekking

Achmea-reis
★★★★☆
“De Centraal Beheer doorlopende reisverzekering biedt onder meer een standaard dekking voor bagage tot een bedrag van 2.500 euro per verzekerde. Er gelden diverse maxima ten aanzien van brillen, fietsen en sieraden tot een bedrag van 200 euro per verzekerde. Voor surfplanken geldt weer een maximale vergoeding van maximaal 800 euro voor alle verzekerden van het reisgezelschap en elektronische apparatuur kent een maximale vergoeding van 1.250 euro. Persoonlijke hulpverlening hoort eveneens tot de standaard dekking en kinderen zijn gratis meeverzekerd als de leeftijd van 5 jaar nog niet is bereikt. Ook ongevallen zijn verzekerd tot een bedrag van 50.000 euro bij blijvende invaliditeit en van 5.000 euro bij overlijden.”
- Florine Veldman