Bonus malus ladder

Bonus malus ladder

De bonus malus ladder is een typische term die voorkomt bij autoverzekeringen. De verzekeraars die autoverzekeringen aanbieden hanteren allemaal een bonus malus ladder. Verzekerden kunnen elk jaar een trede klimmen op deze ladder en daarmee een hogere no claimkorting op de premie krijgen.

Autobestuurders die geen schade claimen worden dus beloond met een trede hoger op de bonus malus ladder. Hierdoor wordt de korting groter en de verzekeringspremie dus lager. De verzekeraars kunnen verschillende treden en kortingspercentages hanteren tot maximaal tachtig procent.

Trede bonus malus ladder

Elke bonus malus ladder beschikt over een aantal treden, dat per verzekeringsmaatschappij kan verschillen. De meeste ladders hebben vijftien tot twintig treden en als de bovenste trede door de verzekerde is bereikt, dan wordt de maximale korting verkregen. Het rijden zonder schade, maar vooral het niet claimen van schade kan dus veel geld besparen door de hoge korting op de premie.

De verzekerde zal meerdere treden dalen op de bonus malus ladder als er een claim wordt ingediend en de verzekeraar de schade vergoedt. Het aantal te dalen treden kan wel oplopen tot vijf tegelijk als er sprake is van een eerste schadeclaim. De hoogte van het vergoedingsbedrag speelt daarbij geen rol. De verzekerde kan aan de hand van de bonus malus tabel van de verzekeraar zien hoeveel treden terugval mogelijk is.

Voorbeeld bonus malus

Pieter is ingedeeld op de trede twaalf van de bonus malus ladder en krijgt een korting van 75 procent op de premie. Bij het claimen van schade zakt Pieter meerdere treden naar beneden en ontvangt nog maar zestig procent korting op de premie. Indien er in hetzelfde jaar nog een keer schade wordt geclaimd door Pieter, dan zal de korting nog verder naar beneden worden bijgesteld naar bijvoorbeeld veertig procent.

Berekening bonus malus

Het is eenvoudig om zelf een berekening van de bonus malus te maken door naar de tabel van de eigen verzekeraar te kijken. De trede op de bonus malus ladder bepaalt de hoogte van de korting als er geen schadeclaims zijn ingediend. Wie van verzekeraar gaat wisselen heeft meer moeite met het bereken van de korting, want het aantal schadevrije jaren staat namelijk niet gelijk aan het aantal treden op de bonus malus ladder.

Schadevrije jaren

Het aantal jaren dat er zonder schade gereden is, kan afwijken van de trede op de bonus malus ladder. De nieuwe verzekeraar zal bij het indelen op een trede van de bonus malus ladder kijken naar het aantal schadevrije jaren. Andere factoren, die daarbij een rol spelen zijn onder meer het aantal kilometers op jaarbasis, leeftijd en de woonplaats.

Populaire autoverzekeringen

Beoordelingen van onze klanten

Prima

autoverzekering
★★★★★
Prima ervaring met afwikkeling van schades en correct met de premies.
- Jan

Goede rechtsbijstand

autoverzekering
★★★★☆
Nooit geen problemen. Na ongeval een goede rechtsbijstand gehad.
- Sandra

Prima geregeld

autoverzekering
★★★★★
Prima geregeld als je vragen heb goed geholpen en afgehandeld
- Henk