Collectieve autoverzekeringen

Collectieve autoverzekeringen

Bedrijven hebben vaak meerdere bedrijfsauto’s tot de beschikking, waarvoor de mogelijkheid bestaat om daar voor collectieve autoverzekeringen af te sluiten. Dit type collectieve polissen wordt door meerdere verzekeraars aangeboden. Het voordeel van een collectieve verzekering is, dat de premie doorgaans een stuk lager ligt dan bij een individuele polis.

Een collectieve autoverzekering kan het beste omschreven worden als meerdere individuele autoverzekeringen die één geheel vormen. Daarbij zijn er dan afspraken gemaakt over verschillende aspecten, zoals dekking, eigen risico, voorwaarden en de premie. De afspraken komen vast te liggen en worden vermeld in een zogenoemd collectiviteitenoverzicht. Om voor een collectieve autoverzekering in aanmerking te komen moet een onderneming wel over meerdere wagens beschikken. Hoeveel dat zijn kan per verzekeraar verschillen. Het is in principe vanaf vijf bedrijfswagens al mogelijk om een collectieve autoverzekering te nemen.

Gemengde collectiviteitsdekking

Collectieve autoverzekeringen hebben ook gewoon drie dekkingen, zoals een wa, wa met beperkt casco of wa met volledig casco dekking. Het is ook mogelijk om voor een zogenoemde gemengde collectiviteitsdekking te kiezen. Zo kan een bedrijfswagen onder de polis vallen, maar mogen ook de personenwagens van het personeel deel uitmaken van de verzekering. In voorkomende situaties is het zelfs mogelijk om de auto van gezinsleden van het personeel ook in de collectieve verzekering onder te brengen. De werkgever is daarbij geen tussenpersoon, want de premie en het afsluiten gebeurt gewoon rechtstreeks bij de verzekeraar.

Premie collectieve autoverzekering

De premie is bij collectieve autoverzekeringen van meerdere aspecten afhankelijk. In elk geval speelt het aantal verzekerden een rol, want des te meer auto’s er verzekerd worden des te lager de verzekeringspremie zal zijn. Ook zal er een beoordeling van het risico plaatsvinden, waarbij de schadegegevens nodig zijn van de deelnemers. Zijn er veel claims geweest, dan kan de verzekeraar het gebruikmaken van een collectieve verzekering weigeren. Zo zijn er nog een aantal zaken van invloed op de premie, zoals:

  • Soorten wagens
  • Aard van vervoer
  • Vervoer van objecten
  • Bedrijfswagenstalling

Keuze collectieve autoverzekering

Bedrijven kunnen zelf de keuze maken voor een collectieve autoverzekering net zoals dat ook geldt voor het personeel om daar al dan niet aan deel te nemen. Een lagere premie bij een collectiviteit is niet altijd gegarandeerd.

Verzekeraars vinden het prettig om een collectief te hebben, want met alle technologische ontwikkelingen kunnen bijvoorbeeld in één klap driehonderd overeenkomsten worden nagelopen en dat scheelt tijd en dus geld. Door de lagere kosten kan de verzekeringspremie dus ook lager worden in de vorm van een collectiviteitskorting.

Voordelen en nadelen

Een lagere premie kan een voordeel van een collectieve autoverzekering zijn, maar in sommige gevallen hoeft dat niet zo te zijn, want een premie kan ook hoger uitvallen. Ga dus altijd zelf eerst op onderzoek door premies te vergelijken met de premie van het collectief. Ook kan het problemen opleveren om bijvoorbeeld een dure sportwagen in een collectief te verzekeren, maar over het algemeen valt dat mee. Bij het veranderen van werkgever maakt de ex-werknemer geen deel meer uit van het collectief, zodat er een andere autoverzekering moet worden afgesloten. Dat kan als een nadeel beschouwd worden. Een gemengde collectiviteit is altijd de beste keuze, want bij privé schade kan dat een premiestijging tot gevolg hebben en dat is bij een gesloten collectiviteit niet het geval.

Populaire autoverzekeringen

Beoordelingen van onze klanten

Prima

autoverzekering
★★★★★
Prima ervaring met afwikkeling van schades en correct met de premies.
- Jan

Goede rechtsbijstand

autoverzekering
★★★★☆
Nooit geen problemen. Na ongeval een goede rechtsbijstand gehad.
- Sandra

Prima geregeld

autoverzekering
★★★★★
Prima geregeld als je vragen heb goed geholpen en afgehandeld
- Henk