Jumper huisdierenverzekering

Zelf keuze eigen risico

Uitstekende basisdekking

Aantrekkelijk geprijsd

Complete luxe dekking

Online af te sluiten

Jumper huisdierenverzekering

De Jumper huisdierenverzekering biedt voor iedere hond of kat een uitstekende dekking voor ongevallen en ziektekosten. Elke hond of kat kan met een ongeluk krijgen, bijvoorbeeld als de hond plotseling uit huis ontsnapt of als de kat een drukke weg met auto’s oversteekt. Naast dat een ongeluk altijd kan gebeuren, is het ook mogelijk dat een hond of kat met een ziekte wordt geconfronteerd. In beide situaties kan er een aardig kostenplaatje bij komen kijken en daar biedt een Jumper huisdierenverzekering uitkomst voor.

Basisdekking Jumper huisdierenverzekering

De Jumper huisdierenverzekering voorziet in een uitgebreide basisdekking voor honden en katten. De polis bestaat zowel uit en ongevallendekking en een ziektekostendekking. Bij een ongeval kan er bijvoorbeeld letsel ontstaan als een hond achter prikkeldraad blijft hangen en bij medische kosten als gevolg van ziekte zijn er eveneens vele voorbeelden te bedenken. Bijvoorbeeld de kosten van een operatie of opname in de dierenartskliniek.

Na de wachttermijn van dertig dagen zijn honden en katten voor uiteenlopende zaken volgens de basisdekking verzekerd. Bijvoorbeeld voor de kosten van een dierenarts of specialist in Nederland. Ook de kosten van een specialist in België komen voor een vergoeding in aanmerking net als opname en verblijf in een kliniek van een dierenarts. Zo zijn er tal van kosten die voor een vergoeding volgens de basisdekking in aanmerking komen, want ook narcose en echografie worden net als het laten maken van röntgenfoto’s vergoed. De volledige lijst met vergoedingen op grond van de basisdekking van de Jumper huisdierenverzekering is in te zien via de website van Jumper.nl.

Luxe dekking

Er kan ook voor de luxe dekking van de Jumper huisdierenverzekering worden gekozen, waarbij andere kosten eveneens voor een vergoeding in aanmerking komen. Bij de keuze voor de luxe dekking zal de plaatsing van de identificatiechip worden vergoed en is de hond of kat tijdens vakantie in het buitenland voor medische kosten verzekerd. Bovendien wordt vijftig procent vergoed als er kosten worden gemaakt voor sterilisatie of castratie.

Er gelden een aantal uitsluitingen voor de Jumper huisdierenverzekering. Zo worden behandelingen om vlooien tegen te gaan en wormen te voorkomen of te bestrijden niet vergoed. Verder komen kosten voor een crematie of begrafenis na het overlijden van de hond of kat evenmin voor een vergoeding in aanmerking op basis van de jumper huisdierenverzekering. Een aparte uitsluiting geldt ook voor alle aandoeningen aan ellebogen en heupen van honden, waarbij de aanleiding er niet toe doet.

De Jumper huisdierenverzekering wordt door VKG in Hoorn uitgevoerd en dat is dan ook het bedrijf waar de declaraties bij kosten heen kunnen worden gezonden. De premie voor de verzekering van de hond of kat wordt aan het begin vastgesteld en zal niet gaan stijgen in verband met het ouder worden van een hond of kat. Er wordt dan ook altijd een premie betaald die overeenkomt met de leeftijdscategorie bij aanvang van de verzekering. De premie van de kat wordt gebaseerd op basis van het geslacht en de leeftijd. Bij de hond zal de premie worden vastgesteld op basis van het volgroeide gewicht, leeftijd, geslacht en ras.

Beoordeling van onze klanten

Reisverzekering online

Aegon-Reis
★★★☆☆
Aegon biedt bij de Reisverzekering Online de mogelijkheid om zelf de hoogte van het eigen risico te bepalen. Indien er sprake is van een reisverzekering binnen het Woon&Vrije Tijdpakket dan wordt er geen eigen risico gehanteerd. De verzekerde kan bij het online afsluiten van een Aegon reisverzekering de keuze maken om het eigen risico te bepalen op een bedrag tussen 0 euro en 200 euro. De premie van de Aegon reisverzekering kan gelijk online worden vastgesteld en de polis kan meteen worden afgesloten.... ”
- Michael Helmerst

Details van de ANWB doorlopende reisverzekering

Anwb-reis
★★★★★
Basisdekking De ANWB doorlopende reisverzekering biedt standaard een dekking met hulpverlening via de ANWB Alarmcentrale. Ook kan er medische advies worden verkregen van de ANWB Reisdokter en worden de kosten vergoed van een medisch noodzakelijke terugreis naar Nederland. Onvoorziene kosten in verband met calamiteiten kunnen voor een vergoeding in aanmerking komen net als de kosten voor vervangend verblijf voor een periode van maximaal dertig dagen. De aansprakelijkheid met betrekking tot het vakantieverblijf biedt een vergoeding van maximaal 450 euro en er wordt gratis hulpverlening geboden. Aanvullende verzekeringen en dekkingen Bij het afsluiten van een ANWB doorlopende reisverzekering kunnen er aanvullende dekkingen aan toegevoegd worden net als aanvullende verzekeringen. Er is een aanvulling mogelijk op het gebied van ongevallen, reisrechtsbijstand, wintersport, geld, annulering, medische kosten en sportuitrusting. De aanvullende dekking voor hobby- en sportuitrusting en geld biedt een maximale vergoeding van 1.500 euro per reisgezelschap met een maximaal bedrag van 300 euro voor de gelddekking. Bij de aanvullende bagagedekking kan er een keuze worden gemaakt tussen geen eigen risico of een eigen risico van 50 euro. De annuleringsverzekering biedt per reis en per verzekerd persoon een maximale vergoeding van 1.500 euro en een maximaal bedrag per jaar van 6.000 euro. Naast de standaard annuleringsverzekering kan er ook gekozen worden voor de luxe doorlopende annuleringsverzekering. Met deze dekking worden alle annuleringskosten vergoed. De hoogste verzekerde bedragen per verzekerde per reis bedraagt 3.000 euro en op jaarbasis 12.000 euro. Conclusie Er kan met de ANWB doorlopende reisverzekering altijd een beroep worden gedaan op de ANWB Reisdokter en ANWB alarmcentrale. Gratis meeverzekering voor kinderen tot vijf jaar wordt standaard aangeboden. De maximale aaneengesloten reisduur bedraagt zestig dagen en per persoon per vakantie geldt een bagagedekking van 3.000 euro.”
- Dennis Wou

Standaard dekking

Achmea-reis
★★★★☆
“De Centraal Beheer doorlopende reisverzekering biedt onder meer een standaard dekking voor bagage tot een bedrag van 2.500 euro per verzekerde. Er gelden diverse maxima ten aanzien van brillen, fietsen en sieraden tot een bedrag van 200 euro per verzekerde. Voor surfplanken geldt weer een maximale vergoeding van maximaal 800 euro voor alle verzekerden van het reisgezelschap en elektronische apparatuur kent een maximale vergoeding van 1.250 euro. Persoonlijke hulpverlening hoort eveneens tot de standaard dekking en kinderen zijn gratis meeverzekerd als de leeftijd van 5 jaar nog niet is bereikt. Ook ongevallen zijn verzekerd tot een bedrag van 50.000 euro bij blijvende invaliditeit en van 5.000 euro bij overlijden.”
- Florine Veldman