Aegon rechtsbijstandverzekering

Basismodule met adviesservice

Geen eigen risico

Lage drempels

3 maanden wachttijd

Scherpe premie

Aegon rechtsbijstandverzekering

De Aegon rechtsbijstandverzekering biedt uitkomst in vervelende situaties, waarbij er sprake is van een juridisch conflict of geschil. De verzekering biedt dekking in de meest uiteenlopende situaties, waarbij de consument zelf de dekking kan kiezen die aansluit op de individuele situatie. Wie met een juridisch conflict te maken krijgt en daarvoor een advocaat moet inschakelen, kan een hoge rekening gepresenteerd krijgen. Met de keuze voor een Aegon rechtsbijstandverzekering kan dat in ieder geval worden voorkomen.

Basismodule Aegon rechtsbijstand

De basismodule van de Aegon rechtsbijstandverzekering biedt een adviesservice. Daarbij wordt er schriftelijk of telefonisch een advies gegeven indien er zich een geschil of dreigend conflict voordoet. De adviesservice kan ook geraadpleegd worden voor geschillen die niet onder een gekozen dekking vallen, zo lang het conflict maar betrekking heeft op particuliere activiteiten.

De basismodule biedt meer dan alleen een adviesservice, want er kan ook een beroep op de Aegon rechtsbijstandverzekering worden gedaan op het moment dat er schade verhaald moet worden die een derde bij de verzekerde heeft veroorzaakt. Ook wordt juridische hulp geboden bij een conflict tussen de verzekerde en een vereniging. Daarnaast kan er gebruik worden gemaakt van de bemiddelingsservice. Er kan dan in een conflict door de verzekeraar worden bemiddeld, bijvoorbeeld over een aankoop die door de verzekerde is gedaan.

Keuze uit vier modules

Er kan bij de Aegon rechtsbijstandverzekering naast de basismodule een keuze gemaakt worden uit vier verschillende modules. Elk van de deze modules heeft betrekking op een ander rechtsgebied. Zo is er de module Verkeer, Wonen en Personen, Arbeid en Inkomen en tot slot Fiscaal recht & Vermogensbeheer.

Bij de module Verkeer wordt schade verhaald die door een derde partij is veroorzaakt in het verkeer. Ook wordt er hulp geboden bij conflicten die betrekking hebben op het herstel of de huur van een motor of auto.

De module Wonen en Persoon biedt juridische hulp bij conflicten aangaande de woonsituatie, maar ook bij echtscheiding. Zo kan er bemiddeld worden bij een conflict over de echtscheiding, maar kan er ook hulp verkregen worden op het gebied van erfrecht en familierecht.

Overigens wordt bij iedere module aangegeven of het nodig is een extra module af te sluiten. Bij de module Wonen en Persoon wordt namelijk de basismodule en de module Verkeer vereist. Voor de module Arbeid en Inkomen geldt de voorwaarde ook inclusief de module Wonen en Persoon. Wie kiest voor de module Fiscaal recht & Vermogen dient ook de andere modules onder te brengen in de Aegon rechtsbijstandverzekering.

Geen eigen risico

Er wordt geen eigen risico toegepast voor de Aegon rechtsbijstandverzekering. Er kan echter wel sprake zijn van een drempelbedrag. Zo geldt er voor geschillen die betrekking hebben op motorrijtuigen een drempelbedrag van 75 euro en geldt voor alle andere conflicten een drempelbedrag van 200 euro. De Aegon rechtsbijstandverzekering kan online worden afgesloten met keuze uit verschillende dekkingen. Er geldt een wachttijd van drie maanden voor bepaalde juridische problemen.

Beoordeling van onze klanten

Prima

autoverzekering
★★★★★
Prima ervaring met afwikkeling van schades en correct met de premies.
- Jan

Goede rechtsbijstand

autoverzekering
★★★★☆
Nooit geen problemen. Na ongeval een goede rechtsbijstand gehad.
- Sandra

Prima geregeld

autoverzekering
★★★★★
Prima geregeld als je vragen heb goed geholpen en afgehandeld
- Henk