ANWB scooterverzekering

De ANWB scooterverzekering wordt tegen een lage premie aangeboden en kent een uitgebreide dekking. Zodra een kenteken van een scooter op naam komt te staan is de eigenaar verplicht vanaf dat moment over een wa verzekering te beschikken. De wettelijke aansprakelijkheid houdt in, dat er schade wordt vergoed aan derden als er met de scooter een ongeval is veroorzaakt. Naast deze dekking kan er afhankelijk van de leeftijd van de scooter ook een uitgebreide polis worden afgesloten.

dekking

De wa dekking van de ANWB scooterverzekering biedt een maximale vergoeding van schade aan derden van 2,5 miljoen euro voor materiële schade. Voor letselschade geldt een maximale vergoeding aan derden van 6 miljoen euro. Wie de scooter ook verzekerd wil hebben tegen diefstal, kan voor de module diefstal kiezen. Deze module biedt overigens niet alleen dekking tegen diefstal, maar ook tegen schade door brand of storm. Een andere module is de dekking aanrijding. Daarmee wordt dekking geboden tegen schade aan de eigen scooter als gevolg van een aanrijding door eigen schuld of vandalisme.

Eigen risico

Bij de diefstaldekking zal in het eerste verzekeringsjaar van de ANWB scooterverzekering de nieuwwaarde van de scooter worden vergoed. In het tweede en derde jaar geldt dat er per maan 1,8 procent van de nieuwwaarde zal worden afgeschreven. Er wordt alleen een eigen risico gehanteerd bij de modules diefstal en aanrijding met een hoogte van 125 euro per gebeurtenis. Bij de wa dekking is er geen eigen risico. Voor het vaststellen van de hoogte van de premie wordt rekening gehouden met de postcode, leeftijd van de verzekerde en met de no-claim korting.