Schadevrije jaren in leaseverklaring

Schadevrije jaren in leaseverklaring

Bij het rijden in een leaseauto is het ook soms handig om te weten wat het aantal schadevrije jaren is. Na afloop van de lease overeenkomst wordt er door de leasemaatschappij een verklaring schadevrij rijden verstrekt. Dat wordt de leaseverklaring genoemd. Daarin staat opgenomen hoeveel schadevrije jaren er in totaal zijn opgebouwd tijdens de lease overeenkomst. Bij het afsluiten van een autoverzekering van de auto voor privégebruik kan dit aantal schadevrije jaren gebruikt worden.

De meest voordelige autoverzekeringen

Tourcaravan va.Meer..Premie
anwb € 24,82 informatie PREMIE
unive € 12,29 informatie PREMIE
Centraal Beheer Achmea € 12,29 informatie PREMIE
FBTO € 18,94 informatie PREMIE
Inshared € 17,15 informatie PREMIE

Leaseauto schadevrije jaren

Met een leaseauto kunnen net zo goed schadevrije jaren worden opgebouwd als in het rijden met een auto tijdens privéritten. Er vindt in de leaseverklaring geen opsomming plaats van het aantal schadevrije jaren. In de verklaring worden wel alle schadegevallen genoemd, die zich tijdens de overeenkomst hebben voorgedaan. De nieuwe autoverzekeraar zal vervolgens op basis van de informatie in de leaseverklaring beoordelen welke bonus/malus trede van toepassing zal zijn. Alle schadegevallen worden bij een leaseauto geclaimd, want deze dient na schade immers hersteld te worden. Het kan dus voorkomen dat kleine schade met een eigen auto niet geclaimd zou zijn, maar omdat er sprake is van een leaseauto wel gemeld zou worden. Indien er dus sprake is geweest van schade rijden met een leasewagen, zal dat van invloed zijn op het aantal schadevrije jaren.

Geldigheid leaseverklaring

De geldigheid van de leaseverklaring betreffende het schadevrij rijden is slechts één jaar geldig. Daar moet dus wel rekening meegehouden worden bij het afsluiten van een autoverzekering. Bovendien zijn er verzekeraars die nadere eisen stellen aan de leaseverklaring. Bijvoorbeeld dat de verklaring op naam is gesteld of dat schades en de leaseperiode erin moeten zijn opgenomen. Bij het afsluiten van een autoverzekering is het verder niet altijd mogelijk om het totale aantal schadevrije jaren mee te laten tellen. Er zijn namelijk verzekeraars, die een maximum stellen aan het aantal schadevrije jaren van de leaseperiode. Informeer daar dus eerst naar bij het afsluiten van een autoverzekering op basis van een leaseverklaring met het aantal schadevrije jaren. Is de auto eigendom geweest van de werkgever, dan zijn er andere voorwaarden van toepassing op het kunnen aantonen van het aantal schadevrij gereden jaren. Daarvoor kan een werkgeversverklaring schadevrije jaren verkregen worden.

Beoordelingen van onze klanten

Reisverzekering online

Aegon-Reis
★★★☆☆
Aegon biedt bij de Reisverzekering Online de mogelijkheid om zelf de hoogte van het eigen risico te bepalen. Indien er sprake is van een reisverzekering binnen het Woon&Vrije Tijdpakket dan wordt er geen eigen risico gehanteerd. De verzekerde kan bij het online afsluiten van een Aegon reisverzekering de keuze maken om het eigen risico te bepalen op een bedrag tussen 0 euro en 200 euro. De premie van de Aegon reisverzekering kan gelijk online worden vastgesteld en de polis kan meteen worden afgesloten.... ”
- Michael Helmerst

Details van de ANWB doorlopende reisverzekering

Anwb-reis
★★★★★
Basisdekking De ANWB doorlopende reisverzekering biedt standaard een dekking met hulpverlening via de ANWB Alarmcentrale. Ook kan er medische advies worden verkregen van de ANWB Reisdokter en worden de kosten vergoed van een medisch noodzakelijke terugreis naar Nederland. Onvoorziene kosten in verband met calamiteiten kunnen voor een vergoeding in aanmerking komen net als de kosten voor vervangend verblijf voor een periode van maximaal dertig dagen. De aansprakelijkheid met betrekking tot het vakantieverblijf biedt een vergoeding van maximaal 450 euro en er wordt gratis hulpverlening geboden. Aanvullende verzekeringen en dekkingen Bij het afsluiten van een ANWB doorlopende reisverzekering kunnen er aanvullende dekkingen aan toegevoegd worden net als aanvullende verzekeringen. Er is een aanvulling mogelijk op het gebied van ongevallen, reisrechtsbijstand, wintersport, geld, annulering, medische kosten en sportuitrusting. De aanvullende dekking voor hobby- en sportuitrusting en geld biedt een maximale vergoeding van 1.500 euro per reisgezelschap met een maximaal bedrag van 300 euro voor de gelddekking. Bij de aanvullende bagagedekking kan er een keuze worden gemaakt tussen geen eigen risico of een eigen risico van 50 euro. De annuleringsverzekering biedt per reis en per verzekerd persoon een maximale vergoeding van 1.500 euro en een maximaal bedrag per jaar van 6.000 euro. Naast de standaard annuleringsverzekering kan er ook gekozen worden voor de luxe doorlopende annuleringsverzekering. Met deze dekking worden alle annuleringskosten vergoed. De hoogste verzekerde bedragen per verzekerde per reis bedraagt 3.000 euro en op jaarbasis 12.000 euro. Conclusie Er kan met de ANWB doorlopende reisverzekering altijd een beroep worden gedaan op de ANWB Reisdokter en ANWB alarmcentrale. Gratis meeverzekering voor kinderen tot vijf jaar wordt standaard aangeboden. De maximale aaneengesloten reisduur bedraagt zestig dagen en per persoon per vakantie geldt een bagagedekking van 3.000 euro.”
- Dennis Wou

Standaard dekking

Achmea-reis
★★★★☆
“De Centraal Beheer doorlopende reisverzekering biedt onder meer een standaard dekking voor bagage tot een bedrag van 2.500 euro per verzekerde. Er gelden diverse maxima ten aanzien van brillen, fietsen en sieraden tot een bedrag van 200 euro per verzekerde. Voor surfplanken geldt weer een maximale vergoeding van maximaal 800 euro voor alle verzekerden van het reisgezelschap en elektronische apparatuur kent een maximale vergoeding van 1.250 euro. Persoonlijke hulpverlening hoort eveneens tot de standaard dekking en kinderen zijn gratis meeverzekerd als de leeftijd van 5 jaar nog niet is bereikt. Ook ongevallen zijn verzekerd tot een bedrag van 50.000 euro bij blijvende invaliditeit en van 5.000 euro bij overlijden.”
- Florine Veldman