FBTO inboedelverzekering

Complete dekking inboedel

Online wijzigen doorgeven en schade melden

Vijftien procent korting Beveiligd Wonen

Tot 150.000 euro garantie tegen onderverzekering

FBTO inboedelverzekering

FBTO heeft een aantal verschillende woonverzekeringen, waaronder de verzekering voor inboedel. De inboedelverzekering van FBTO kan apart worden afgesloten, maar ook in pakketvorm in combinatie met andere verzekeringen. De verzekering voor uw inboedel biedt optimale omstandigheden met een standaard verzekerd bedrag tot 150.000 euro.

Complete dekking met FBTO inboedel

In de verzekering is dekking opgenomen voor schade aan de inboedel als gevolg van waterschade, diefstal en brand. Verder vallen ook saneringskosten en opruimingskosten onder de dekking. Met betrekking tot kostbaarheden, zoals kunst, antiek en sieraden is er een maximum gesteld aan het verzekerde bedrag. Het voordeel van deze polis is dat u alles zelf online kunt regelen met betrekking tot de aanvraag van de verzekering, maar ook ten aanzien van het doorgeven van wijzigingen en het melden van schade.

Premie

De premie van de verzekering is gebaseerd op een aantal verschillende factoren. Een van de factoren aan de hand waarvan de premie wordt bepaald, is het type van de woning. Daarnaast is het type dakbedekking van invloed op de premie net als het feit of het een huurwoning of koopwoning betreft. Ook de leeftijd van de verzekerde speelt een rol bij het bepalen van de premie van de inboedelverzekering. De waarde van de inboedel speelt daarbij geen rol, zodat u geen moeite hoeft te doen om een waardemeter in te vullen.

Standaard eigen risico

Bij de FBTO inboedelverzekering is er sprake van een standaard bedrag aan eigen risico. Het bedrag van het eigen risico van schade bedraagt 100 euro. Het is mogelijk om het eigen risico af te kopen door voor een premietoeslag te kiezen. De premietoeslag om het eigen risico voor de polis af te kopen bedraagt tien procent op jaarbasis. Overigens biedt FBTO geen mogelijkheid om de waarde van de inboedel te verhogen als dit bedrag boven de 150.000 euro is gelegen. U kunt zelf online de premie voor de inboedelverzekering berekenen door gebruik te maken van de rekenmodule op de website van FBTO.

Beoordelingen van onze klanten

Reisverzekering online

Aegon-Reis
★★★☆☆
Aegon biedt bij de Reisverzekering Online de mogelijkheid om zelf de hoogte van het eigen risico te bepalen. Indien er sprake is van een reisverzekering binnen het Woon&Vrije Tijdpakket dan wordt er geen eigen risico gehanteerd. De verzekerde kan bij het online afsluiten van een Aegon reisverzekering de keuze maken om het eigen risico te bepalen op een bedrag tussen 0 euro en 200 euro. De premie van de Aegon reisverzekering kan gelijk online worden vastgesteld en de polis kan meteen worden afgesloten.... ”
- Michael Helmerst

Details van de ANWB doorlopende reisverzekering

Anwb-reis
★★★★★
Basisdekking De ANWB doorlopende reisverzekering biedt standaard een dekking met hulpverlening via de ANWB Alarmcentrale. Ook kan er medische advies worden verkregen van de ANWB Reisdokter en worden de kosten vergoed van een medisch noodzakelijke terugreis naar Nederland. Onvoorziene kosten in verband met calamiteiten kunnen voor een vergoeding in aanmerking komen net als de kosten voor vervangend verblijf voor een periode van maximaal dertig dagen. De aansprakelijkheid met betrekking tot het vakantieverblijf biedt een vergoeding van maximaal 450 euro en er wordt gratis hulpverlening geboden. Aanvullende verzekeringen en dekkingen Bij het afsluiten van een ANWB doorlopende reisverzekering kunnen er aanvullende dekkingen aan toegevoegd worden net als aanvullende verzekeringen. Er is een aanvulling mogelijk op het gebied van ongevallen, reisrechtsbijstand, wintersport, geld, annulering, medische kosten en sportuitrusting. De aanvullende dekking voor hobby- en sportuitrusting en geld biedt een maximale vergoeding van 1.500 euro per reisgezelschap met een maximaal bedrag van 300 euro voor de gelddekking. Bij de aanvullende bagagedekking kan er een keuze worden gemaakt tussen geen eigen risico of een eigen risico van 50 euro. De annuleringsverzekering biedt per reis en per verzekerd persoon een maximale vergoeding van 1.500 euro en een maximaal bedrag per jaar van 6.000 euro. Naast de standaard annuleringsverzekering kan er ook gekozen worden voor de luxe doorlopende annuleringsverzekering. Met deze dekking worden alle annuleringskosten vergoed. De hoogste verzekerde bedragen per verzekerde per reis bedraagt 3.000 euro en op jaarbasis 12.000 euro. Conclusie Er kan met de ANWB doorlopende reisverzekering altijd een beroep worden gedaan op de ANWB Reisdokter en ANWB alarmcentrale. Gratis meeverzekering voor kinderen tot vijf jaar wordt standaard aangeboden. De maximale aaneengesloten reisduur bedraagt zestig dagen en per persoon per vakantie geldt een bagagedekking van 3.000 euro.”
- Dennis Wou

Standaard dekking

Achmea-reis
★★★★☆
“De Centraal Beheer doorlopende reisverzekering biedt onder meer een standaard dekking voor bagage tot een bedrag van 2.500 euro per verzekerde. Er gelden diverse maxima ten aanzien van brillen, fietsen en sieraden tot een bedrag van 200 euro per verzekerde. Voor surfplanken geldt weer een maximale vergoeding van maximaal 800 euro voor alle verzekerden van het reisgezelschap en elektronische apparatuur kent een maximale vergoeding van 1.250 euro. Persoonlijke hulpverlening hoort eveneens tot de standaard dekking en kinderen zijn gratis meeverzekerd als de leeftijd van 5 jaar nog niet is bereikt. Ook ongevallen zijn verzekerd tot een bedrag van 50.000 euro bij blijvende invaliditeit en van 5.000 euro bij overlijden.”
- Florine Veldman